Det kan være forvirrende med så mange regelendringer og frem og tilbake slik det har vært de siste dagene.

I bunn har man de generelle nasjonale retningslinjene.

I tillegg har Trondheim kommune vedtatt strengere regler. Disse gjelder frem til 17. februar 2021.

Under har vi samlet reglene som gjelder i Trondheim akkurat nå.

Her får du alt i én pakke, og er i praksis alt av regler og anbefalinger du som privatperson trenger å forholde deg til.

Merk at begrepene «skal» eller «må» betyr påbud eller forbud, mens «bør» er en anbefaling.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Skoler og barnehager driftes på gult nivå etter trafikklysmodellen (se fullstendig liste over tiltak hos Helsenorge.no).

 • Alle universiteter, høyskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Arrangementer

 • De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomstener utendørs, er grensen 20 personer.

 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

 • Det åpnes for maksimalt ti personer i publikum på innendørs idrettsarrangement. Om det er fastmonterte seter åpnes det for 200 personer i publikum.

 • Det åpnes for maks 200 personer på arrangementer utendørs.Om det er fastmonterte seter utendørs åpnes det for 600 personer i publikum.

 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill.

 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

 • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

 • Treningssentre kan holde åpent, men det er et krav om at deltakere under fysisk aktivitet skal holde avstand på minst to meter. Dette gjelder også ved fysikalske institutt.

Arbeidsplasser

 • Det tidligere påbudet om hjemmekontor er opphevet. Formannskapet anmoder fortsatt om at innbyggerne benytter hjemmekontor så langt dette er hensiktsmessig for arbeidets art.

Butikker

 • Antallet kunder skal begrenses ut fra størrelsen på lokalet slik at det er mulig å holde én meters avstand til enhver tid. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Restauranter, kafeer, barer, hoteller

 • Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger covid-19-forskriften.

 • En lokal skjenkestopp fra kl. 22.00 på spise- og skjenkesteder i Trondheim kommune er avviklet. Det er innført en nasjonal bestemmelse om skjenkestopp ved midnatt, og denne gjelder i Trondheim.

 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

 • Det er kun gjester som kjøper mat som kan serveres alkohol, og kun når dette skjer ved bordservering. Eksempel: Det holder ikke at en av fire personer ved bordet kjøper mat, og resten av besøket kun kjøper alkohol. Gjester som ikke kjøper mat må holde seg til alkoholfrie og alkoholsvake alternativer.

 • Mat er hovedsakelig måltid fra kjøkken. Det har derimot ikke betydning om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller leveres fra en foodtruck som er parkert i nærheten. Boller, baguetter, toast, peanøtter o.l. regnes ikke som mat.

 • Det er ikke noe i veien for at en gjest får servert et glass alkoholholdig drikke før eller etter maten, så lenge man gjør en fornuftig vurdering av om serveringen skjer “i forbindelse med matserveringen”.

 • Gjester kan oppholde seg lenger på skjenkestedet, selv etter bespisning, men da kan det kun serveres alkoholfrie og alkoholsvake alternativer.

Munnbind

 • Munnbindpåbudet i Trondheim gjelder fortsatt.

 • Det er påbudt å bruke munnbind på kollektivreiser og i drosje.

 • Påbudet gjelder også innendørs på stasjonsområder.

 • Det er påbud om bruk av munnbind på butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus, frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester osv.

 • Det er påbud om bruk av munnbind i lokaler for kultur, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.

 • Munnbindpåbudet gjelder ikke under utøvelse av idretts, eller kulturaktivitet.

 • Barn under 12 år og personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er unntatt fra påbudet.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.

 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Besøk på helsehus og sykehjem

 • Trondheim kommune opprettholder begrensninger for besøk i sykehjem og helsehus.

 • Besøk begrenses til de nærmeste pårørende, 2-3 navngitte personer som er de samme over tid.

 • Økt avstand til 2 meter ved alle besøk. Besøk bør fortrinnsvis skje på besøksrom for å sikre tilstrekkelig avstand. Dersom beboerrom er stort nok til å holde 2 meters avstand og besøk på rom vurderes å være den beste løsningen for pasienten, kan besøk gjennomføres der.

 • Besøkende har fortsatt ikke adgang til fellesarealer og skal benytte munnbind dersom gjennomgang er nødvendig.

 • Besøk utenfor sykehjemmet frarådes.

 • Dersom besøk utenfor sykehjemmet likevel gjøres, skal pårørende testes for covid-19 innen 48 timer før hjemmebesøket og benytte munnbind i situasjoner der man ikke kan holde minst 1 meters avstand.

 • For beboere i livets sluttfase gjelder egne regler.

Anbefalinger og anmodninger

 • Det tidligere pålegget om at alle skal begrense sosiale kontakter ut over egen husstand, arbeid, skole og barnehage, er avviklet. Men Trondheim kommune anbefaler sterkt innbyggerne om fortsatt å begrense antall sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage.

 • Kommunen oppfordrer barnehager om å legge til rette for henting og levering utendørs der dette er mulig. Ved henting og bringing i barnehager anbefales det å bruke munnbind.

 • Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen bør hjemmekontor klart benyttes.

 • At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig.

Kilde: Trondheim kommune og regjeringen.