Gå til sidens hovedinnhold

Disse koronalettelsene foreslås i Trondheim nå

Koronaforskriften skal sees på igjen og kommunedirektøren har foreslått flere lettelser.

Kommunedirektøren har lagt fram dette forslaget i forkant av tirsdagens formannskapsmøte:

1. Formannskapet vedtar følgende påbud i lokal forskrift:

a. Påbud om minimum 2 meters avstand mellom personer som trener på treningssenter

b. Påbud om begrensninger i deltagelse på arrangement

c. Påbud om stopp i alkoholservering kl 22 og ikke innslipp etter kl. 21

d. Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med middagsmåltid (minimum hovedrett)

e. Serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst

f. Begrensninger i deltagelse i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

g. Munnbind i drosje

h. Munnbind på offentlig transportmiddel

Formannskapet vedtar følgende sterke anbefalinger:

a. Sosiale kontakter

Det anbefales begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole).

b. Private sammenkomster i eget hjem

Det anbefales å ha maksimalt 10 gjester i private hjem. Personer som er beskyttet mot koronasykdom regnes ikke med i antallet på 10 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Alle som ikke tilhører samme husstand, bør kunne holde minst en meters avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

c. Munnbind innendørs i offentlig rom

Det anbefales at voksne og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind innendørs i butikker og kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende

d. Munnbind hos virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings og hulltakingstjenester m.v.

Det anbefales at ansatte og kunder (voksne) og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind dersom de ikke kan holde minst en meters avstand til hverandre. Kunder kan ta av munnbindet dersom dette er nødvendig for utførelsen av behandlingen.

e. Hjemmekontor

Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Oppdatert 12:46: Ved en glipp har Trondheim kommune publisert feil dokument. I den første utgaven av denne saken sto det at det fortsatt er krav om bordbestilling ved servering av alkohol. Det nye forslaget fjerner dette.

Her kan du lese hele saksframlegget (tar deg til kommunens hjemmeside)

Kommentarer til denne saken