Regjeringen gir 43 millioner kroner til 26 forskjellige innovasjonsselskaper og gründermiljøer over hele landet for å sikre et innovativt næringsliv også når koronakrisen er over. Pengene er en del av regjeringens krisepakke for gründere, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I midten av april åpnet ordningen for søknader fra gründere og vekstbedrifter. Det er Innovasjon Norge som forvalter ordningen og har innvilget støtte til 26 gründermiljøer fordelt på åtte ulike fylker. Støtten skal bidra til at de private innovasjonsmiljøene kan opprettholde driften på tross av lavere inntekter under korona-krisen.

I Trondheim er det tre aktører som har fått innvilget støtte: Work-Work As, Cofunder Management As og Digs As.