– Vi har ikke mottatt noen endelig rapport fra Skanskas gransking, men jeg regner med at denne kommer ganske snart. Vi har allikevel noen klare indikasjoner på hendelsesforløpet, og hva som kan være årsak til brannen.

Det forteller Martin Engum, prosjektleder for veivesenets Nydalsbru-prosjekt i Trondheim.

Det var i midten av september at det begynte å brenne i en acetylen-flaske, også kalt sveisegass, på et byggeområde i forbindelse byggeprosjektet.

Hendelsen førte til lange køer da E6 Kroppan bru ble stengt, et stort område ble avsperret og folk innenfor en kilometers radius ble bedt om å holde seg innendørs.

En skarpskytter fra politiet måtte skyte hull på gassflaska for å få kontroll på situasjonen.

– Det som er kritisk ved acetylen er at vi har en begrensning på tid, før det starter spalting i flaska. Da går det ganske fort. Da kan det eksplodere og dra i vei mye energi over et stort område, forklarte brigadeleder Stein Yttereng i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Engum i vegvesenet lovet en gransking av hendelsen, og sier at tilbakemeldingene så langt tyder på at det er bruken av en skjærebrenner i nærheten av brennbart materialer som har ført til brannen.

– En gnist fra skjærebrenneren har sannsynligvis antent noen løftestropper som ble oppbevart i nærheten av arbeidsområdet. Varmeutviklingen har nok startet såpass forsiktig at brannen ikke ble oppdaget umiddelbart. Arbeidet med skjærebrenneren ble derfor avsluttet, uten at det var mistanke om at en brann var hadde startet.

Gassflaskene inneholdt både acetylen og oksygen. Engum forklarer at varmeutviklingen sannsynligvis smeltet hull i slangen og at det etter det begynte å brenne vesentlig mer.

– Arbeiderne som tidligere hadde benyttet skjærebrenneren, oppdaget da at det brant i gasslangen. De forsøkte umiddelbart å stenge ventilen på acetylen-flasken, men har sannsynligvis ikke klart å stenge den helt. Da måtte de evakuere.

Det var to personer som jobbet i området da brannen oppsto.

Engum sier at rapporten som skal ferdigstilles vil gi et grundig bilde på hva som skjedde. Granskingsgruppa til entreprenøren Skanska har i tillegg til å gå gjennom hendelsesforløpet med disse, hatt kontakt med blant annet brannvesenet og produsenten av gassflaskene.

Engum sier at rutinene allerede er justert etter hendelsen.

– Vi har lagt inn instruks på at man skal fjerne alt av brennbart materiale i nærheten av der man arbeider med denne typen utstyr. Vi har ettergått instrukser, slik at utstyret brukes riktig, og påser at brannslukkingsutstyr skal være lett tilgjengelig i arbeidsområdet. Vi har også fått ettermontert tilbakeslagsventil på alle acetylen-flasker.

– Har det skjedd noe kritikkverdig her, slik du ser det?

– Vi avventer den endelige rapporten før vi eventuelt tar stilling til om det foreligger kritikkverdige eller uaktsomme forhold. Vi ser allikevel at rutinene ikke har vært helt optimale, og har derfor i samtale med entreprenøren gjort noen tiltak for å redusere sjansen for at dette skjer igjen. Så skal vi selvsagt vurdere om vi må iverksette ytterligere tiltak når konklusjonene i den endelige rapporten foreligger.