Torsdag melder St. Olavs hospital at det er 14 innlagte covid-pasienter ved sykehuset.

Det er én færre enn dagen før.

Torsdag er det ingen av de 14 innlagte pasientene som mottar intensivbehandling. Det er første gang siden 1. november.