Opptakstall offentliggjort av Samordna Opptak mandag formiddag viser at til sammen 23 981 studenter hadde studier ved NTNU som førstevalg. Økning i antall søkere og færre studieplasser bidrar til høyere inntakskrav enn i fjor.

– Mange studium har fått høyere inntakskrav, særlig innen område der det er høye søkertall, skriver prorektor for utdanning Marit Reitan i ei pressemelding.

Dette gjelder blant annet for økonomistudier, en del femårige og treårige teknologistudier, medisinstudiet og samfunnsvitenskapelige studium som psykologi, sosiologi og statsselskap.

Medisin topper listen

Blant de mest populære studiene finner vi medisin og en rekke naturvitenskapelige studier.

Studie Studiested Ordinær kvote Kvote førstegangsvitnemål
Medisin Trondheim 69.6 62.2
Medisin Trondheim/Levanger 68.8 60.8
Medisin Trondheim/Ålesund 68.5 61.5
Industriell økonomi og teknologiledelse Trondheim 68.4 63.0
Psykologi, profesjonsstudium Trondheim 66.7 58.5
Datateknologi Trondheim 64.0 60.51
Industriell design Trondheim 63.5 57.9
Medisinsk og biologisk kjemi Trondheim 62.8 58.7
Kybernetikk og robotikk Trondheim 62.7 60.7
Informasjonsbehandling (Nettbasert bachelor) Trondheim 62.1 36.8

Nasjonal nedgang i lærer- og sykepleierstudier

Det er en nasjonal trend at færre vil bli lærere, lektorer og sykepleiere. Likevel fyller NTNU i hovedsak opp studieplassene.

For første gang fyller ikke NTNU opp studieplassene innenfor grunnskolelærerutdanningen for 5–10. trinn i norsk, yrkesfaglærerutdanning og noen av lektorutdanningene.

– Stort sett er vi ikke spesielt bekymret for kvaliteten eller tilgangen på søkere til lærerutdanningen ved NTNU, men vi ser at det er en stor utfordring nasjonalt, skriver hun.

Videre opplyser hun om at inntakskravene øker for lektorutdanningene i historie, kroppsøving og samfunnsfag.

Nasjonalt ser man også en trend til lavere søkertall på sykepleierutdanningene. Selv om det også var nedgang i søkertallene til sykepleierutdanningen er det lang venteliste i Trondheim. I Gjøvik og Ålesund er det ikke venteliste.

Les også

Dette er resultatet av at du er så elendig oppdrager

Økning i antall kvinner

Kvinneandelen blant studenter fortsetter å øke. I år er over 56 prosent av de som fikk tilbud om studieplass kvinner.

Mens kvinner dominerer antall studieplasser på lærer-, lektor- og helseutdanninger, er det fremdeles flest menn på teknologifagene.

70 prosent av de som fikk plass på lærer- og lektorutdanningene er kvinner og kvinneprosenten på helsefagene er hele 82 prosent. Ved teknologifagene er den samlede kvinneandelen 38 prosent.