Tirsdag skal formannskapet i Trondheim vurdere ny lokal koronaforskrift i Trondheim. I den forbindelse har komunnedirektør Morten Wolden kommet med et forslag til politikerne.

Forslaget lyder som følger:

Anbefaling om munnbind

1. Formannskapet vedtar å forlenge følgende regel i midlertidig lokal forskrift:

Uvaksinerte elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinje for testing av barn og ungdom under 18 år som grunnlag for unntak fra smittekarantene.

Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

a. Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

b. Det anbefales bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentligtransportmiddel der man ikke kan holde minst en meters avstand.

c. Det anbefales bruk av munnbind for voksne og ungdommer over 12 år, samt sjåfør, ved bruk av drosje.

Nedadgående trend

Kommunedirektøren skriver følgende om smittesituasjonen i kommunen:

"Det store utbruddet blant studenter er over og antall smittede har fortsatt nedadgående trend. Smittetallet er likevel fortsatt relativt høyt nivå i forhold til det vi tidligere har sett i Trondheim. Det er for tiden ingen større utbrudd, men smitteklynger relatert til familier, fritidsaktiviteter og en arbeidsplass, i hovedsak blant personer som er uvaksinerte eller bare har fått en vaksinedose.

Per 20. september er syv koronapasienter innlagt ved St. Olavs hospital, heter det i saksutredningen.

Vaksinering

I befolkningen over 18 år har 92,8 prosent fått førstevaksinedose, mens 78 prosent har fått begge doser. I aldersgruppen 25-39 har 85,9 prosent tatt førstevaksinedose mens øvrige aldersgrupper har nådd 90%, skriver kommunedirektøren.

I aldersgruppen 16-17 år har hele 84,6 prosent tatt første dose.

Det antas at hele den voksne befolkningen i Trondheim vil ha fått tilbud om to vaksinedoser i løpet av de to-tre neste ukene, heter det videre.