Gå til sidens hovedinnhold

Dette er de nye koronareglene i Trondheim

Onsdag vedtok formannskapet nye strengere koronaregler.

Formannskapet strammet til forslaget fra kommunedirektøren til ny midlertidig smittevernforskrift.

Forskriften gjelder fra og med i dag til 8. juni.

Formannskapet vedtar å innføre følgende nye påbud i lokal forskrift:

 • Påbud om stopp i alkoholservering kl. 22 og ikke innslipp etter kl. 21.
 • Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med middagsmåltid (minimum hovedrett), med unntak for kulturarrangementer på allerede etablerte scener med betalende gjester på faste tilviste sitteplasser, som for eksempel teater og konserter.
 • Påbud om å begrense private innendørs arrangement på offentlig sted til maksimalt 10 personer.
 • Påbud om å begrense gruppestørrelse for breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter for de over 20 år. Innendørs kan det drives med organisert aktivitet i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Flere grupper kan være aktive samtidig, forutsatt at de holdes adskilt i ulike kohorter.

 • Påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud i lokal forskrift:

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand.
 • Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser.
 • Påbud om bruk av munnbind og registrering av alle reisende i drosje.
 • Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.
 • Påbud om bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst en meter. Med unntak av butikker/ kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler, og ikke utøvere under idretts/ kulturaktivitet.
 • Påbud om minimum 2 meters avstand mellom deltakere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.
 • Påbud om registrering av alle kunder på serveringssteder.
 • Tillate maks 100 personer på arrangementer innendørs der det serveres alkohol.

Formannskapet vedtar følgende nye sterke anbefalinger:

 • Begrense antall gjester i private hjem til maks 2 personer med mindregjestene tilhører samme husstand, dette gjelder voksne og barn over 13 år
 • Begrense antall serveringssteder man besøker på en og samme dag.

 • Formannskapet vedtar å forlenge følgende sterke anbefalinger:
 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/skole/barnehage til 5 personer per uke.

I tillegg ble det vedtatt at formannskapet bevilger 1,2 millioner til ekstra halltid for idrettsåret 21/22, etter kommunelovens hasteparagraf fra disposisjonsfondet. Bevilgningen er kompensasjon for redusert treningstid under nedstengning og som tiltak for å stimulere idrettsaktivitet etter pandemien. Forslaget ble fremmet av Rita Ottervik (AP), på vegne av SV, AP, MDG, SP.

For mange nærkontakter til å ringe alle

Kommuneoverlege Tove Røsstad begrunner de nye reglene med den høye smitten i kommunen. Hun fortalte på formannskapsmøtet at kommunens TISK-strategi (testing-isolering-smittesporing-karantene), ikke er tilstrekkelig når antallet smittede er så høyt som det nå er i Trondheim.

– Med 2000 nærkontakter i løpet av en uke så klarer ikke smittesporingsteamet å snakke med alle disse, sier Røsstad og legger til at legevakten har blitt nedringt i helgen med spørsmål fra bekymrede innbyggere som ikke kommer gjennom på smittesporingsteamets telefonlinje.

Ville ikke foreslå absolutt skjenkestopp

De nye reglene er plukket ut av nasjonale forslag for regler for området med økt risikonivå, og Røsstad forteller at kommunen har plukket ut elementer fra forslagene, framfor å innføre alle.

Blant annet valgte kommunedirektøren å ikke foreslå et totalt skjenkestopp for Trondheim.

– Dette er fordi vi ser at smitteutbruddene er knyttet til barene og «bulene», og ikke til de etablerte restaurantene, sier Røsstad.

Kommunedirektøren har også foreslått spiseplikt der det presiseres at det er middagsmat som skal fortæres.

– Altså at det er snakk om et middagsmåltid og ikke et rundstykke og syv øl, sier Røsstad og legger til:

– Vi har fått tilbakemeldinger på at det har blitt lite mat og mye drikke på noen av utestedene.

Vil begrense den sosiale aktiviteten

Kommunedirektøren valgte å foreslå påbud om stans i innendørs idrett og fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

– Det er ikke fordi vi ser mye smitte i denne sammenhengen, men det er tatt inn for å begrense den sosiale aktiviteten generelt, sier Røsstad.

Trondheim kommune jobber nå sammen med omkringliggende kommuner for en plan for regional gjenåpning. Denne vil legges fram 8. juni.

Kommentarer til denne saken