Gå til sidens hovedinnhold

Dette er de nye koronareglene i Trondheim

Vedtok å lempe på tiltakene i formannskapet tirsdag.

Nå er det vedtatt en ny forskrift om smitteverntiltak i Trondheim.

Her blir det en rekke lempelser i smitteverntiltakene som ble vedtatt forrige onsdag.

En rekke virksomheter kan åpne igjen, påbudet om hjemmekontor fjernes, det er ikke skjenkestopp klokken 22 og NTNU-campusene kan åpne igjen.

Virksomhetene som kan åpne igjen er treningssentre, svømmehaller, spaanlegg, bingohaller og bowlinghaller.

For treningssentre gjelder tometersregelen når de nå åpner igjen.

Selv om påbud av hjemmekontor nå er opphevet, er det likevel fortsatt en anbefaling om dette hvis mulig.

Formannskapet vedtar å ikke videreføre:

● Stenging av virksomheter

● Påbud om hjemmekontor

● Skjenkestopp fra kl 2200

● Tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter

● Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

Formannskapet vedtar å videreføre:

● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

● Bruk av munnbind på kollektivreiser

● Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

● Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc

  • Bruk av munnbind der man ikke kan holde - 1 - en meters avstand i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter, er det påbudt med bruk av munnbind. Ansatte ved serveringssteder trenger ikke bruke munnbind der de kan holde mer enn en meters avstand.

● Registrering av alle kunder på serveringssteder

Anbefaling:

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

● Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art

Vedtok presiseringer og forslag

I tillegg til forskriften kom politikerne med flere tilleggsforslag:

Mona Berger (SV) foreslo på vegne av flertallspartiene og Venstre en presisering av munnbindpåbudet. Dette skulle begrenses til offentlige steder der man ikke kan holde meteren.

Erling Moe (V) foreslo på vegne av Sp, SV og Venstre at ansatte i serveringssteder der man kan overholde avstandsreglene skal slippe munnbind.

Julie Indstad Hole (Ap) foreslo en mer aktiv åpning av idretten og hallene.

Hun foreslo også en egen veileder som tar større hensyn til studenter.

Alle forslagene ble vedtatt.

Kommentarer til denne saken