Dette er en oversikt over anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til justeringer av smitteverntiltak. Gjeldende smitteverntiltak der det ikke anbefales endringer blir ikke omtalt i oversikten.

Regjeringen legger frem sinebeslutninger klokka 19:00.

* Anbefaling om endring av TISK-strategien: Nærkontakter bør få større ansvar med å følge anbefalte testregimer. Dette kan erstatte dagens karanteneordning.

* Oppfordring om maks ti gjester i tillegg til dem man bor sammen med. Barn kan ha besøk fra egen kohort selv over anbefalt antall gjester.

* Unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel. Krav om munnbind dersom man ikke kan holde meteren. I taxi er det påbud om bruk av munnbind.

* Helsedirektoratet og FHI foreslår å avvikle skjenkestopp, men å legge inn et klokkeslett for stenging, for eksempel klokken 22.

* For arrangementer anbefales samme skjenkestopp som for serveringssteder. Arrangør skal bl.a. sørge for at alle kan holde meteren.

* For offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste plasser anbefales en maksgrense på 200 personer, opp fra 50. Forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift og en meters avstand.

* For offentlige arrangementer innendørs anbefales munnbindpåbud, men kun for publikum.

* For offentlige arrangementer innendørs anbefales unntak fra avstandskravet for utøvere av kultur- og idrettsarrangementer over 20 år.

* For offentlig arrangementer utendørs uten faste tilviste plasser økes maksgrense til «100 eller 200 personer,» opp fra 100. Munnbind anbefales.

* For offentlige arrangementer utendørs med faste tilviste plasser økes maksgrense til 600 personer (200x3). Forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift og en meters avstand. Munnbind anbefales.

* Innendørs arrangementer med nærkontakt for barn og unge anbefales å utsettes eller avlyses.

* Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter. Toaletter kan være åpne.

* Voksne kan gjennomføre fritids- og idrettsarrangementer utendørs. Unntak fra avstand kan vurderes der det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten.

* Gult nivå i skoler, barnehager og SFO videreføres med jevnlig testing av ansatte og elever fra 1. klasse.

* Anbefaler overgang til gult nivå i videregående skole, med jevnlig testing.

* Det foreslås at barn og unge kan gjennomføre utendørs aktiviteter som normalt. Innendørs foreslås en gruppestørrelse på omtrent 20 personer eller etter kohort. Aktivitet kan gjennomføres med kontakt hvis nødvendig.

* Utendørsaktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel idrettsturneringer, kan gjennomføres.

* Tilsvarende aktiviteter innendørs anbefales å ikke gjennomføres.

* Anbefaling om maks ti personer og en meter avstand ved organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne. For eksempel korøving eller håndballtrening. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meter avstand.

* Utendørs kan voksne utøve aktivitet som normal, med kontakt der det er nødvendig. Tidligere maks 20 personer med en meters avstand.

* Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng: Anbefalt ti personer i grupper og en meter avstand innendørs. To meter ved intensiv trening. Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

* Ved høyere utdanning anbefales fortsatt opprettholdelse av digitalt undervisningstilbud og eksamen, samtidig som det tilrettelegges for mer fysisk undervisning. Anbefaler tilgjengelige tester på campus, jevnlig testing bør vurderes.

* Anbefaler maks 20 personer med en meter avstand i klasserom i høyere utdanning. Avstand kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføring.

* Bowlinghaller inkluderes i listen over virksomheter som må holdes stengt. Det gis unntak for toppidrett og organiserte idrettsaktiviteter for barn og unge under 20 år. (NTB)