«I sju år har han vært sentral i å bygge opp Reykjavík Dance Festival til et internasjonalt og islandsk folkeanliggende – som plattform for utøvende kunst. Nå tar briten over sjefsstolen på Rosendal Teater i Trondheim fra 2021. Visjonen er krystallklar: Rosendal skal bli et sted for hele byen».

Det skriver Rosendal teater i en pressemelding.

Det var 17 kandidater til stillingen da den ble utlyst i februar i år.

«Det har vært knyttet stor spenning til ansettelsen, da sittende teatersjef Per Ananiassen, har ledet Teaterhuset Avant Garden på reisen mot innflytting i – og navnebytte til – Rosendal Teater de siste 13 årene. Men i søknadsbunken og i intervjurundene var det én kandidat som klart skilte seg ut: Alexander Roberts – en 33 årsgammel britisk mann bosatt på Island, men med bred erfaring fra feltet», heter det i pressemeldingen.

33-åringen kommer med samboer og to barn til Trondheim i januar 2021.

"- Dette er tilsynelatende en dristig ansettelse, men faktum er at vi ikke kunne ha følt oss tryggere på valget. Roberts kjenner scenekunstfeltet, han har besittet omtrent alle mulige roller i det og har både bred og dyp tverrkunstnerisk kompetanse, men først og fremst har han en utrolig klar tanke om hvor Rosendal skal og hvordan vi skal komme dit gjennom å bygge videre på det massive arbeidet som er lagt ned», sier Ottar Michelsen, som er styreleder i Rosendal Teater og har ledet ansettelseskomiteen i pressemeldingen.

Når Roberts tar over spakene, er han tydelig på ambisjonen:

"- Alt begynner med et solid fundament i lokalsamfunnet. Jeg har en del erfaring medsamarbeid med lokalmiljøet og lokale kunstnere, og jeg vil ta med meg dette til Rosendal. Samtidig er mye av grunnlaget til stede allerede gjennom den innsatsen nåværende teatersjef Per Ananiassen har lagt ned», sier han i pressemeldingen.

Alexander Roberts tiltrer stillingen som teatersjef 1. januar 2021, men vil fra 1. september være ansatt ved Rosendal Teater i overlapp med sittende teatersjef Per Ananiassen.