Gå til sidens hovedinnhold

– Det kommer en ny vinter neste år med luftveisinfeksjoner. Skal vi også da innføre munnbindpåbud?

Til tross for gjenåpning av samfunnet, ble det under onsdagens formannskapsmøte vedtatt påbud om bruk av munnbind i butikker og forretninger i Trondheim.

– På et tidspunkt må det bli stopp på tiltakene, sier Erling Moe (V) under formannskapsmøtet onsdag formiddag.

Moe, som selv stemte for påbud om bruk av munnbind i butikker og forretninger, mener det er vanskelig nå med tanke på helsesituasjonen i Trondheim.

Men til resten av politikerne i møtet, ba han dem om å tenke over at tiltak som munnbindpåbud, ikke kan fortsette neste vinter, eller vinteren etter når nye influensatyper dukker opp.

– Kan ikke være sånn

Under onsdagens ekstraordinære formannskapsmøte, ble hvordan vi skal leve med koronapandemien fremover, et av temaene som ble diskutert av politikerne.

Roar Aas (Ap) forteller at det frem til nå er blitt jobbet mye med smittebegrensning i samfunnet, og det å slå ned viruset.

– Nå føler jeg det er et skifte - hvordan vi skal leve med pandemien. Det er det vi leter etter, sa han.

Erling Moe påpekte at over 90 prosent i Trondheim nå er fullvaksinert. Likevel er det vanskelig å finne en balansert måte å leve med viruset blant oss.

– Målsettingen er å leve med viruset. Det må vi ta med oss videre. Det kommer en ny vinter neste år med nye influensaer og luftveisinfeksjoner. Skal vi da innføre munnbindpåbud igjen neste år, og året etter der?, sa Moe.

– Det er greit å gjøre et forsøk med munnbindpåbud nå ettersom situasjonen i helsevesenet er slik som det er nå, men sånn kan det ikke være i årene fremover, sa Moe.

– Jeg er ikke så sikker på at vi ikke bruker munnbind neste vinter, svarte ordfører Rita Ottervik.

Les også

Dette er covid-pasientene på St. Olav nå

Les også

Reagerer på punkt i koronaforslaget: – Vil skape mye forvirring og spørsmål

Vedtok ikke anbefalinger

Onsdag behandlet formannskapet saken om nye koronaregler i byen.

På forhånd sendte kommunedirektør Morten Wolden ut et forslag til politikerne med flere endringer fra den daværende koronaforskriften.

I tillegg til påbud om bruk av munnbind, ble det også foreslått tre anbefalinger:

 • Alle voksne oppfordres til å begrense antall nærkontakter på fritiden. Dette er ikke en generell anbefaling om å avlyse selskaper og arrangementer, men å redusere den samlede kontaktflaten i løpet av uka.
 • Det anbefales å tilrettelegge for hjemmekontor, der dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art for å unngå spredning av smitte/ sykdom.
 • Det anbefales å legge til rette for at fritidsaktiviteter innendørs for voksne og barn i hovedsak foregår i mindre grupper.

Før avstemmingen om nye koronaregler, ytret flere politikere seg om hvorfor de mente det var en dårlig idé å vedta de nye anbefalingene.

– Er det noe vi har lært under pandemien, så er det behovet for tydelig kommunikasjon, som er mest mulig presis. Om vi vedtar noe som har ikke har gode svar eller begrunnelser for tiltakene, da bør vi ikke innføre dem. Dette er tre punkt det er vanskelig å gi gode svar på. Vi anbefaler færre sosiale kontakter, men ikke å avlyse julebordet. En klassisk dobbeltkommunikasjon, sa Ingrid Skjøtskift (H).

– Vagheten skaper veldig mye usikkerhet. Jeg er sterkt imot det. Idrettskretsen sier dette betyr nedstenging, og det gjør livet til folk ekstremt tungt og vanskelig når de har vært med og tatt vaksine, og alle andre forholdsregler underveis, sa Marte Løvik (Sp).

Les også

Stor nedgang i antall smittede, men kommuneoverlegen har ett råd: – For tidlig å senke skuldrene

Disse reglene gjelder i Trondheim nå:

De nye vedtakene i forskriften:

 • Påbud om bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre.
 • Påbud om munnbind på legesentre og legevakt. Påbudet gjelder ikke pasienter der munnbind vil hindre undersøkelse eller behandling.
 • Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

Påbudene som blir videreført fra forrige gang forskriften ble vedtatt

 • Påbud om bruk av munnbind i drosje. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.
 • Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.
 • Trafikklysmodellen brukes i grunnskolen.

Anbefalingene som blir videreført fra forrige gang forskriften ble vedtatt:

 • For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

a. Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.

b. Tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, evt. hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig

c. Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt b. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, f. eks. helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.

 • Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel for å teste seg.
 • Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.
 • Anbefaling om bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc. Påbudet gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.

Formannskapet gjør følgende skjerpede vedtak i lokal forskrift:

 • Påbud om munnbind på kollektivreiser med buss.

Kommentarer til denne saken