Det kan komme ytterligere innstramminger for utelivet: – Krise

Serveringsbransjen har kniven på strupen. Nå kan det bli aktuelt med strengere tiltak, sier kommunedirektøren.