– Det er veldig gledelig at flertallet lar seg slepe mot mer åpenhet

Nå skal spørsmål og svar i budsjettprosessen publiseres kontinuerlig. Det skjer etter to enstemmige vedtak i formannskapet.