- Det er fortsatt kjempehøye smittetall. Ingen endring der, sier kommunedirektør Morten Wolden til Nidaros mandag morgen.

Fredag meldte kommunen om 113 nye smittede, men de har ikke rapportert om smittetall i helga. Wolden sier at smittetallet nå ligger på rundt 100 om dagen.

- Det er fortsatt samme aldersgruppe som er mest berørt. Vi har hatt møte i kriseledelsen nå nettopp og NTNU etter det om status. Det er praktiske forhold rundt massetesting, testkapasitet, vaksinasjonsløsninger og isolasjonshotell som det jobbes med, sier Wolden.

Tirsdag skal 35.000 studenter massetestes.

- Må vi regne med at smitten stiger enda mer?

- Vi er litt usikker på om vi har fått inn alle. Det virker som det har flatet ut noe, og det ligger på vel hundre pluss om dagen. Men om det skyldes at det faktisk er sånn, eller om vi ikke greier å fange opp alle er vi litt usikker på. Men at vi kan få høyere tall en periode før det går ned, det tror jeg.

Studentsmitte

Wolden sier at smitten i stor grad er avgrenset til NTNU.

- Det er over 40 studieretninger på NTNU som er berørt. Først og fremst, om man skal være målrettet, så er det å få de til å kutte sine sosiale aktiviteter, spesielt festing i ukene som kommer og kanskje lengre, slik at vi får kontroll på det. Vi er spent på hva en massetesting av 35.000 studenter vil gi av positive prøver. Vi må være sikker på at vi har kapasitet til å ta i mot det på smittesporing og ha nok isolasjonsplasser. Nå har vi godt over 200 på isolasjonshotell, men det grunn til å tro at vi trenger flere plasser.

- Hvordan skal man få til målrettede tiltak inn mot NTNU?

- For det første har NTNU skjerpet smittevernet med tanke på forelesninger. Også er det vel rett og slett at studentene må være oppmerksom på faren og risikoen ved at de blir smittet. Vi må ha med oss linjeforeningene og arrangørene på at vi kutter ut festlighetene fremover.

Lang ventetid for test

Mandag var det fortsatt lange ventetider for å bestille seg koronatest i Trondheim. Nå jobber kommunen med å sette opp flere teststasjoner i byen hvor man selv kan teste seg med en spyttest.

- Når kan vi regne med at denne ventetiden går ned?

- Det er et spørsmål om hvor fort vi får opp det nye testsystemet i byen med utdeling av egne spyttester. Det vil ta unna veldig mye. Det jobbes med det, og da ser vi nok at ventetiden går ned i løpet av kort tid.