– Det er en utfordring hvis dette blir status for resten av sommeren

Kommunen vil legge til rette for bruk av friluftsområdet, men varsler møte etter kaotisk helg.