(Trønderdebatt)

Jeg vil gjerne prate om noe som er både nødvendig og viktig for de fleste, nemlig lønn.

Det å ha lønnsarbeid er noe som både får samfunnet til å gå rundt, og gir den enkelte mulighet til å betale for det man trenger. Men så er det også sånn at det er veldig store ulikheter i hva slags lønn man får for hvilket type arbeid, det er mange ulike årsaker til den skjevfordelingen vi ser og det skal jeg ikke gå inn på nå, for det kan vi ikke nødvendigvis gjøre så mye med i budsjettet, og det er jo budsjettet vi er her for å diskutere i dag.

Det vi derimot kan gjøre noe med i budsjettet, det er lønn til politikerne.

Det å skulle foreslå lønn til folkevalgte kan jo oppleves som litt sånn “tenk på et tall”.

For å unngå det, og for at det skal være en slags sammenheng mellom ansvar, arbeidstid og lønn så har vi gjort et regnestykke. Vi har tatt en gjennomsnittslønn, plusset på 3 prosent for ledelsesansvar, lagt på 50.000 i flatt tillegg for ubekvem arbeidstid, det er det samme som for eksempel de hovedtillitsvalgte får, også har vi rundet oppover. Da havner vi på en lønn til kommunalråder på 630.000 kroner, og noe høyere på varaordfører og ordfører.

En anstendig lønn, men betraktelig lavere enn i dag.

Lønn er vanskelig. Og noen sammenligner politikerlønninger vi har her med lønn til ledere og mellomleder i både privat og offentlig sektor og derfor mener at lønna vi har i dag er på riktig nivå. Og jeg forstår det, jeg forstår den argumentasjonen og den tankegangen, for det store problemet her er jo ikke egentlig at politikerne i Trondheim tjener så mye som de gjør, problemet er jo ulikheten.

Problemet er at det blir så enormt stor forskjell på lønnsnivået til de vi skal representere og oss selv. Problemet er at vi har en rekke med ulike yrkesgrupper i kommunen vår som har et enormt ansvar, ubekvem arbeidstid, for store og belastende arbeidsoppgaver, og mye, mye mindre lønn.

Frem til vi får hevet de lavtlønnede i kommunen vår, frem til vi får ansatt flere på de arbeidsplassene der folk blir helt utslitt av for mange oppgaver og frem til vi får økt kvaliteten på de tjenesten som er for dårlige, så mener jeg og Rødt at vi må ta et ledelsesansvar, senke lønna og heller bruke de midlene på noe annet. Man kunne for eksempel fått ganske mange rådgiverstillingene for de pengene, men jeg er ganske sikker på at det finnes bedre ting å bruke dem på.

Dette innlegget ble holdt under budsjettdebatten i torsdagens bystyremøte i Trondheim. -red.