Tusenvis av soldater kommer til Norge for å øve å trene i den militære øvelsen Cold Response 2022 – som finner sted i mars og starten av april. Øvelsen er norskledet og gjennomføres annet hvert år sammen med tusenvis av soldater fra Norges allierte og partnernasjoner.

I år vil øvelsen foregå sør-øst i Norge, i Nord-Norge og i Midt-Norge. I Trøndelag er øvelsen stort sett lagt til Fosen-området, men også noe rundt Stjørdal.

I den forbindelse kan det dukke opp militære fartøy i Trondheimsfjorden.

– Vi vil i denne perioden se flere militære skip i byhavna i Trondheim, dette som en konsekvens av behov for bunkring og landhvile for mannskap på båtene, sier fungerende pressekontakt i Trondheim Havn Ann Iren Holm Rise i en pressemelding fra Trondheim havn.

Også etter selve øvelsen vil det kunne være nærvær av militære sjøstyrker i Trøndelag i forbindelse med alliert trening, skriver Trondheim havn.