Informasjonsbehovet er naturlig nok enormt når tre personer blir funnet døde i en bolig. Leserne vil gjerne vite hvem det er snakk om og hva som har skjedd. Dette kan noen ganger stå i konflikt med ønsket om å opptre med anstendighet.

Journalister kjenner ofte til langt mer enn det som skrives, men hensynet til de etterlatte og behovet for å holde igjen når det gjelder detaljdybde kan være viktig for å unngå at det som skrives oppfattes som grafsende og uverdig.

Nidaros ønsker på ingen måte å legge enda en sten til de etterlattes byrde. Tidligere var det en praksis i norsk presse å ikke omtale noe, hvis det var snakk om selvmord. Dette har man etter hvert gått bort fra, selv om man vanligvis ikke skriver noe om metoden som har blitt brukt for å begå selvdrap.

I Singsaker-drapene var det, ifølge politiets teorier, snakk om et dobbeltdrap og et selvmord. Det er fortsatt under etterforskning, så det er ingen endelig konklusjon per i dag. Politiet valgte torsdag å gå ut med navnene til de tre som døde – deriblant personen de mistenker står bak drap på de andre to. Nidaros valgte også å identifisere alle tre.

Av hensyn til den mistenktes mulige uskyld, har man i andre tilfeller oftest ikke oppgitt navnet på siktede før en eventuell dom, slik at ikke dette skal være en unødig belastning for vedkommende. I Singsaker-drapene-saken mener politiet imidlertid at den siktede er en av de døde. At det skal bli belastende for vedkommende etterpå, er derfor ikke et aspekt.

De pårørende har selvsagt opplevd en voldsom påkjenning, i og med det inntrufne, men vi vurderer det ikke som noen ytterligere byrde om folk gjennom nyhetene blir kjent med hvem det var som mistet livet og hva som har skjedd. I den korte tiden siden drapene, har det versert en rekke rykter som har angått personer som etter all sannsynlighet ikke var involvert. For dem, kan det være viktig at folk kjenner til hvem det er snakk om som har avlidd, slik at mistanke ikke blir spredd om totalt uskyldige.

Nidaros velger derfor å offentliggjøre identiteten til de tre døde. Vi har som avis en oppgave med å besvare det enorme informasjonsbehovet det er rundt en slik dramatisk hendelse, og vil forsøke å utføre dette med anstendighet og respekt for de pårørende. Detaljene rundt drapene vil vi ikke spekulere i, utover det politiet har informert pressen om.