↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

911 67 671
922 53 456

Besøksadresse

Tempevegen 23
7031 TRONDHEIM
  1. Beskrivelse

STRØMMEN FORSVINNER I DELER ELLER HELE ANLEGGET, UTEN AT NOEN AV SIKRINGENE HAR SLÅTT UT.
Sikringene er der for å beskytte anlegget ditt mot feil og mangler. Når en sikring faller / går ut, er det et tegn på at det er en feil på akkurat denne kursen. Hvis sikringen ikke løser ut, og strømmen forsvinner, kan dette bety en mer alvorlig feil. Dette kan igjen føre til varmgang og i verste fall forårsake brann, med fare for liv og helse

LYSENE SER UT TIL Å LYSE PÅ HALV STYRKE OG KAN BLINKE
Dette kan være varmgang- og/eller feil inn i sikringsskapet. Dette kan være både hovedsikring eller inntakssikring. Gå til sikringsskapet og lukt etter «svidd» lukt. Ikke utfør sjekk inne i sikringsskapet selv. Det kan være farlig pga isolasjonsfeil/overslag, og brannfare. Kontakt oss og la oss gjennomgå sikringsskapet ditt. Dette bør absolutt ikke vente til neste dag!

DET LUKTER SVIDD FRA KONTAKTER, ELLER I ANDRE ELEKTRISKE PRODUKTER
Synes du det lukter ekstra svidd i en vifteovn, varmeovn eller et tv-apparat. Ta ut kontakten til denne umiddelbart. I tillegg ta ut sikringen(e) som disse apparatene (kursen) har i sikringsskapet. Ring oss slik at vi kan komme og sjekke hva som kan være feil. Tar du strømmen, så kan det vente til dagen etter, men kontakt oss uansett så vi kan være sikre på at det ikke er mer alvorlige feil.

SIKRINGEN SLÅR UT, OG VIL IKKE PÅ IGJEN
Dette kan være en jordfeil i f.eks kjøleskap / fryser. Hvis dette er til elektriske apparater som ikke trenger strøm over natten, kan det nok vente til dagen etter. Ring oss gjerne, slik at vi kan ta en prat uansett. Så booker vi en time til evt dagen etter for en sjekk.

*Priser varier ut i fra oppdrag og alvorlighetsgrad, samt tidspunkt. Husk at det selvsagt er gratis å ringe oss! Ved brann, ring umiddelbart 110