↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

72 90 90 70

Besøksadresse

Fosenkaia 3
7010 TRONDHEIM
  1. Beskrivelse

Klinikk Trondheim ønsker å tilby deg den beste medisinske behandlingen,

samtidig som du får en trygg og god opplevelse.

Kvalitet, trygghet, glede og stolthet.

Bare det beste er godt nok.

 

Ola Evjen

Medisinsk ansvarlig overlege

Ola Evjen ble som 25-åring uteksaminert ved Det Medisinske fakultet i Trondheim i 1988.

Han har sin spesialistutdannelse i generell kirurgi fra Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital.

 

Audhild Aksnes Evjen

Daglig leder

Audhild jobber til daglig i resepsjonen, og er ansvarlig for alle henvendelser til klinikken.

Som daglig leder er hun i tillegg ansvarlig for at ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at klinikken drives i henhold til norsk standard og norsk regelverk.

 

Toril Strøm Tingstad

Kosmetisk

Toril Strøm Tingstad er lege, utdannet ved Aarhus Universitet, Danmark. Hun har jobbet med hud og estetisk medisin på heltid, siden 2013.

Ved Klinikk Trondheim jobber Tingstad i tett samarbeid med plastikkirurg Ola Evjen.

 

Rita Sletten Olsen

Anestesisykepleier

Rita jobber til daglig på operasjonsstua og oppvåkningen.

Hun har grunnutdanning som sykepleier fra Nordland Sentralsykehus, Bodø. Spesialutdanning som intensivsykepleier og anestesisykepleier ved Haukeland sykehus, Bergen.

 

Per Olav Olsen

Overlege anestesi

Per Olav Olsen ble uteksaminert ved Det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen i 1975.

Fra 1976 turnustjeneste og militærtjeneste.

 

 

Velkommen til oss!