Gå til sidens hovedinnhold

Denne veien blir stengt – sannsynligvis fram til sommeren 2024

Avkjøringsrampa fra E6 til Oslovegen ved Sluppen blir stengt fra 14. oktober. Den kan bli stengt i lang tid fremover.

Steningen er en del av forberedelsene til bygging av Nydalsbrua.

Stenginga av rampe 35 vil medføre økt trafikk på Oslovegen fra Tonstadkrysset (rampe 34) og og ned gamle Okstadbakken (fv.6686), samt fra krysset mellom Holtermanns veg og Valøyvegen, gjennom Tempevegen og over Sluppen bru, ifølge Statens vegvsen.

Stenginga vil sannsynligvis vare til sommeren 2024.

- For de som skal til Fosen, Trolla, Ila og Brattøra, anbefaler vi derfor omkjøring via Rotvollkrysset gjennom Strindheimtunnelen. Dette vil gi noe økt kjørelengde, men denne vegen har best kapasitet, og vil sannsynligvis gi best fremkommelighet. Alternativt kan fv. 707 rundt Byneset benyttes, sier prosjektleder Almar Aronsen i en pressemeling.

- Rampa må stenges for at entreprenøren skal få tilgang til anleggsområdet ved Leirelva. Her skal det blant annet bygges to bruer og en rundkjøring. I tillegg skal området øst for Kroppanbrua brukes til mellomlagring av masser, sier hovedbyggeleder Martin Engum i en pressemelding.

Bruprosjektet på Sluppen står nå klart til oppstart, og entreprenør Skanska er i ferd med å rigge seg til for anleggsarbeid. Prosjektet er et viktig tiltak i Miljøpakken i Trondheim. Bru og tilknytningsveger vil bidra sterkt til å knytte sammen bo- og arbeidsområda sør for bykjernen på begge sider av Nidelva, både for kjørende, kollektivreisende, syklende og gående.

- Vi ser veldig frem til å endelig komme i gang med bygginga, og både

Kommentarer til denne saken