Adresseavisen har tidligere omtalt saken hvor om lag femti personer mellom 70 og 90 år kan bli kastet ut fra hjemmene sine på Moholt. Bakgrunnen for at de eldre må forlate hjemmene sine er ikke fordi de har unnlatt å betale husleien eller brutt vedtekter. De blir kastet ut av hjemmene sine fordi de nye eierne ikke tjener nok penger på dem.

Frode Rinnans veg 14-16 har siden bygget sto ferdig i 1999 vært eid av stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem. Stiftelsens formål var å videreføre ekteparet Øiens ønske om å bidra til bedre bo- og levevilkår for eldre. Leilighetene ble derfor leid ut til mennesker over 60 år, gjerne ektepar, til en rimelig leie. Bygget er tilpasset eldre og ligger i umiddelbar nærhet til butikker, bibliotek, buss, dagtilbud og helsetjenester. Her har beboerne over tid skapt et sterkt og sosialt fellesskap.

1. desember 2022 ble bygget solgt for 120 millioner. Den nye eieren er et nyetablert aksjeselskap. Selskapets daglige leder har vært omtalt i media gjentatte ganger, blant annet for utbygging og hyblifisering av eiendommer i Trondheim– uten å søke om det i forkant. Saken avdekker flere problematiske forhold, som at fem leiligheter ble delt opp i flere hybler og at kjelleren ble endret fra boder til syv soverom.

Deretter lot utleier studentene flytte inn før det ble søkt om bruksendring. Hyblifisering og manglende søknader om bruksendring ser ut til å være mønsteret. Et mønster Karen og Adolf Øiens Aldershjem som ansvarlig selger burde vært oppmerksom på.

Den nåværende eieren av Frode Rinnans veg 14-16 er nr. 256 på Kapitals liste over Norges 400 rikeste og har i løpet av årene 2020-2022 økt sin formue med over 500 millioner. Mye takket være eiendomsinvesteringer i bl.a. Trondheim. Eieren har nylig vært omtalt i flere mediesaker hvor Finanstilsynet har gitt pålegg om stans av ulovlig finansieringsvirksomhet.

Beboerne som nå mottar oppsigelser med 90 dagers varsel flyttet inn i bygget fordi de anså dette som en trygg og forutsigbar plass å bli gammel. Ingen hadde sett for seg at de måtte forlate hjemmene sine på kort varsel. Årsaken som gis for oppsigelsen er «ombygging», derfor er det nærliggende å tro at de nye eierne ønsker å dele leilighetene inn i mindre enheter som igjen kan leies ut. Ved å hyblifisere eiendommen kan eieren hente mest mulig profitt ut av bygget på kortest mulig tid.

Det er ikke nødvendigvis ulovlig å si opp leiekontrakten med eksisterende leieboere. Men det gjør det ikke mindre hjerterått. Beboerne har betalt sin husleie og fulgt vedtektene. Mange har bodd her i flere år, og investert både tid og penger for å gjøre dette til sitt hjem. Det ryddige og riktige av de nye eierne hadde vært å tilby beboerne å fortsette å bo i leilighetene sine så lenge de ønsker det.

For de nye eierne spiller det derimot ingen rolle at dette er eldre menneskers hjem. Fordi en slik forståelse og medfølelse gir ikke nok avkastning.

Saken aktualiseres i bystyret denne uka, på torsdag. Spørsmålet er hvorvidt kommunens forkjøpsrett fortsatt er gjeldende eller ikke.