Vi gjør Midtbyen en bjørnetjeneste om vi fortsetter med mikroplanlegging av trafikksystemet gate for gate

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ola Lund Renolen og Tore Dyrendahl i MDG skriver i leserinnlegg at de er enige med Næringsforeningen om at dagens situasjon med kjøremønster, p-plasser, bussens fremkommelighet og sykkelfelt er en mare og at det ikke kan fortsette som nå.

Så godt at vi en enige i det, selv om det ikke ser ut til at vi er særlig enige i hvordan dette best skal håndteres. NiTs hovedpoeng, som MDG dessverre unnlater å ta opp i sitt innlegg, er at de endringer og forsøk som nå gjøres i Midtbyen, skjer uten en overordnet plan og uten skikkelig beslutningsgrunnlag gjennom gode analyserer av konsekvenser i og rundt Midtbyen.

Skal vi nå nullvekstmålet og de ambisiøse klima- og miljømål kommunen har satt seg, og det skal vi, må vi evne å se tiltak i sammenheng. Det å holde på slik en nå gjør er det stikk motsatte av den smartere og mer effektive byplanleggingen både MDG og Næringsforeningen vil ha.

Å hevde at Næringsforeningen og handelsstanden er redde for at folk ikke skal gidde å dra til byen om de ikke kan kjøre til døra i sin egen bil, er å forsimple diskusjonen gjennom å vri vårt synspunkt og skjære handelsstanden over en kam. Slikt bidrar ikke til å få etablert den gode diskusjonen MDG sier de vil ha med næringslivet i Midtbyen.

Meningene om prioritering av ulike trafikantgrupper til og fra og i Midtbyen er selvsagt ulike også blant de som driver næring her. Bakgrunnen for at NiT er opptatt av parkering som ett av svært mange momenter vi mener vi må ha i hodet når vi diskuterer utvikling av Midtbyen, er at når Norfakta spør byens befolkning svarer over halvparten at parkeringsmuligheter er viktig eller svært viktig for valg av handlested. Derfor må vi også ta diskusjonen om mengde og plassering av parkeringsplasser i og ved Midtbyen, samtidig som vi skal diskutere forhold for gående og syklende, bussens fremkommelighet, varelevering, åpningstider, servicenivå, arrangementer, kulturtilbud, opprusting av byrom, flere boliger i og nært Midtbyen, og mere til.

Å se ting i et helhetlig perspektiv, gir oss et bedre overblikk på hvordan endringer ett sted påvirker et annet sted. Derfor mener også Næringsforeningen at vi gjør Midtbyen en bjørnetjeneste om vi fortsetter med mikroplanlegging av trafikksystemet gate for gate, fremfor å se på helheten og vurdere ulike positive og restriktive tiltak i sammenheng gjennom en overordnet plan som gir gode rammer for arbeidet med å styrke vår kjære Midtby.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken