Nye Veier svarer: Vi har vært åpne om både beregninger og konsekvenser

Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier

Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier Foto:

Av

Beregningen er åpen og offentlig, skriver Johan Arnt Vatnan i Nye Veier i sitt svar til Harald Norem.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nye Veier utfører samfunnsøkonomiske beregninger med samme metodikk og håndbok som Statens vegvesen. Den samfunnsøkonomiske beregningen for Ranheim-Værnes med 110 km/t, der både anleggskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader, trafikkulykker, støy og forurensninger, klimagassutslipp, transportutgifter og tidskostnader er inkludert, viser en vesentlig større samfunnsøkonomisk nytte enn opprinnelig 90-plan. Denne beregningen er åpen og offentlig, og er lagt frem for både kommuner, sektormyndigheter og andre interesserte, enten i åpne informasjonsmøter og nabomøter eller på direkte forespørsel.

Utover den samfunnsøkonomiske beregningen er konsekvenser for støy, landskap, friluftsliv, naturmangfold, vassdrag og jordbruksbeslag utredet i detalj, og de kommer frem i forslaget til reguleringsplan. Det er feil at Nye Veier konsekvent har utelatt disse konsekvensene i sine presentasjoner og i media. Nye Veier har i alle sine presentasjoner overfor kommuner, sektormyndigheter, nabomøter, åpne informasjonsmøter og media informert og redegjort for disse konsekvensene. Et eksempel på dette er det permanente jordbruksbeslaget, som ikke vil bli større med ny 110-plan enn opprinnelig 90-plan.

Ny E6: La politikere og brukere kunne sammenlikne alternativene

Skriv innlegg på Trønderdebatt.no «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken