En mann i 20-årene er dømt i Trøndelag tingrett for å ha slått og sparket en annen mann. Hendelsen fant sted på Oppdal Skisenter i vinter. Det kommer fram av dommen fra Trøndelag tingrett.

Ifølge dommen skal fornærmede ha sagt noe stygt om den dømtes søster. Siktede reagerte så ved å slå fornærmede i ansiktet, før han sparket, med slalåmstøvlene på, fornærmede som da lå på bakken.

I den nå dømte mannens forklaring sier han at han er usikker på om han slo fornærmede med lukket eller åpen hånd. Han skal også ha sparket fornærmede én gang.

Sparket medførte brudd i ribbein og punktert lunge hos fornærmede. Den nå dømte mannen mente selv at sparket ikke var hardt, men at skaden ble såpass stor på grunn av slalåmstøvelen.

«Siktede tenkte ikke på det der og da at han hadde på seg slalåmsko da han sparket. Han har først i ettertid forstått at det kan oppstå slik skade dersom man sparker noen på denne måten».

Mannen erklærte seg selv straffskyldig og samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dette ga mannen rabatt på straffen.

I Trøndelag tingrett ble mannen etter straffelovens paragraf 271 dømt til 45 timer samfunnstjeneste innen seks måneder, subsidiært fengsel i 45 dager.