– Det å si at man skal ta ned en høyde er for bastant nå, sa Marte Løvik (Sp) under tirsdagens bygningsråd da det nye Midtbykvartalet ble tatt opp.

– Lav terskel

E.C. Dahls ønsket at den nye bebyggelsen i gårdsrommet til Olav Tryggvasons gate 21 skulle etableres med syv etasjer, men reduserte høyden til seks etasjer etter innsigelser fra Riksantikvaren i forrige runde.

Kommunedirektøren vil på sin side ha bygården ned til fem etasjer og politikerne skulle tirsdag avgjøre om forslaget som sendes ut på høring, skulle sendes ut med en føring om høyde.

– Vi skal ha lav terskel for å sende ting på høring. Da har man ikke konkludert, men ønsker de innspillene som en høring kan gi. Det er også viktig at byens innbyggere som er engasjerte i Midtbyen får lov å uttale seg om en nedjustert løsning på fem etasjer, eller seks slik som utbygger ønsker, sa Løvik.

Syv mot fire

Tirsdag fremmet hun et alternativt forslag på vegne av Sp og Ap om å sende saken ut på høring uten føringer for en makshøyde på fem etasjer.

Forslaget ble vedtatt med syv mot fire stemmer.

Mot var SV, MDG, FrP og Venstre.

– Jeg ser ikke en grunn til å sende noe ut på høring som vi helt klart ikke kommer til å støtte i neste runde, uttalte Venstres Erling Moe.

Aps Roar Aas uttalte at han mener innstillingen fra kommunedirektøren om fem etasjer er grei, men at han samtidig er villig til å se på mulighetene til en «veldig begrenset sjette etasje».

– Hver kvadrat med areal som bygges i Midtbyen er med på å styrke Midtbyen, sa Aas som påpekte at større areal også fører til flere arbeidsplasser.