Det melder Miljøpakken på egne nettsider. Mandag 15. november starter forarbeidet i byggingen av Saupstadbrua.

Dette betyr altså at deler av fylkesveg 6682 stenges fram til 29. april 2022

4500 kjøretøy

Gang- og sykkelvegen i Bjørndalen skal holdes åpen i hele perioden, skriver Miljøpakken. Den blir ombygd for å kunne ta unna utrykningskjøretøy.

Fylkesvei 6682 vil stenges over en strekning på 350 meter.

Den aktuelle strekningen i Bjørndalen har ifølge Miljøpakken en døgntrafikk på cirka 4500 kjøretøy.

"Alternativ trase for de fleste vil gå via John Aaes veg og Vestre Rosten. Søbstadvegen er også en aktuell rute, alt etter hvor du bor og skal", skriver Miljøpakken på egne nettsider.

Ferdig sommeren 2023

Det opplyses videre om at selve byggingen av brukonstruksjonen ikke vil starte før sommeren 2022. Ifølge fremdriftsplanen skal brua stå ferdig juni 2023.

"Skjerpede sikkerhetskrav knyttet til geotekniske forhold og rasfare er årsak både til vegstenging og forsinket byggestart. Opprinnelig plan var å bygge en midlertidig, stabiliserende motfylling nede i dalen. Nå må det bygges en permanent motfylling. Det medfører at fylkesvegen må heves inntil 2,5 meter over dagens nivå under den kommende brua. Det fører i sin tur til mer omfattende arbeid med vann- og avløpsledninger", skriver Miljøpakken om det kommende arbeidet.

Videre heter det at den nye Saupstadbrua vil binde sammen folkerike områder på Saupstad og Rosten/Tiller med mange servicetilbud og arbeidsplasser.

"Flere tusen myke trafikanter får en effektiv snarvei."