Bygg E6 Ranheim-Åsen nå

Ingrid skjøtskift Høyres gruppeleder Trondheim Valgvaken 9 september 2019

Ingrid skjøtskift Høyres gruppeleder Trondheim Valgvaken 9 september 2019 Foto:

Av

Både Malvik og Trondheim svikter hvis de bidrar til utsettelse i stedet for fremdrift.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nye Veier er klar til å starte opp arbeidet med E6 nord for Trondheim i sommer. Prosjektet er finansiert. Men både Malvik og Trondheim svikter hvis de bidrar til utsettelse i stedet for fremdrift.

Ny E6 er et nasjonalt prosjekt, med stor betydning for verdiskapingen i regionen. En bedre E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord skal sikre at folk og varer kommer raskere frem, gi bedre rammer for næringslivet, binde regionen tettere sammen og skape verdier som er grunnlag for velferden vår.

Det vil være et tragisk tilbakeslag dersom lokale reguleringsproblemer utsetter E6 nord for Trondheim, slik vi nå står i fare for. Vi risikerer at pengene forsvinner til andre deler av landet, hvor samfunnsnytten er lavere. Og at Trøndelag blir samferdselstaper.

Foreløpig er det bare Stjørdal som har gjort jobben sin og fått på plass en reguleringsplan for ny E6. Malvik Ap sier nei til planen som skal behandles av kommunestyret der om ti dager. I Trondheim er det helt i det blå når planen kommer til sluttbehandling. I en tid hvor offentlig sektor leter med lys og lykte etter gode prosjekter som kan fremskyndes, er Ap-styrte Trondheim og Malvik i full gang med det motsatte.

Lokale myndigheter har en plikt til å sørge for gode arealløsninger i sin kommune. Derfor er det selvsagt ikke fritt frem for Nye Veier å diktere hvordan og hvor det skal bygges. Kommunene skal kunne stille krav til utbyggere, enten de bygger veier eller hus, og ulike hensyn skal veies opp mot hverandre. Men kommunene har også et ansvar for å legge til rette for et nasjonalt prosjekt. Dette handler om mer enn en veistubb i egen kommune. Den som forsinker eller stanser et milliardprosjekt som har betydning for hele regionen - hovedåren fra sør til nord i Norge - påtar seg et stort ansvar. Og riset bak speilet er at staten overtar hele planleggingen, med fare for at lokale interesser blir dårligere ivaretatt.

Koronakrisen viser hvor heldige vi har vært i Norge, med høy sysselsetting og høy verdiskaping. Men det er ingen selvfølge at det skal være slik fremover, vi må jobbe for det hver dag. Og vi vet at gode transportårer er gode investeringer for å skape verdier fremover.

Med Høyre i regjering er Nye Veier blitt etablert. Veiselskapet sikrer at vi får bygget veiere raskere, billigere og mer helhetlig enn før. I Trøndelag handler det altså om store deler av E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Veien skal i hovedsak bygges med fire felt og 110 km/t-standard. Etter planen skal prosjektet stå ferdig senest i 2027. Nå må vi sørge for at det kommer i gang.

HØR SISTE EPISODE AV BØRSEN OG KATEDRALEN:


Skriv innlegg på Trønderdebatt.no «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken