Denne helgen vedtok Trondheim Arbeiderparti at de ønsker å bygge bybane i Trondheim. Dette forslaget viser et Arbeiderparti som etter tjue år er desperate i letingen etter nye ideer, uten tanke til offentlig pengebruk eller tidligere beslutninger.

Forslaget er spesielt av flere årsaker. For det første kan en se til byen som nå bygger bybane: Bergen. Her ligger man nå på en totalkostnad i underkant av 18 milliarder kroner. Kostnadssprekkene har vært mange og prosjektet synes å være i dårlig stand. Det er selvsagt ikke gitt at prosjektet vil bli like dyrt i Trondheim, men at en bybane vil bli dyrt er det ingen tvil om. Gitt den økonomiske situasjonen både i Trøndelag og Trondheim kan en spørre seg hvem som skal finansiere Trondheim Arbeiderparti sin bybane.

Videre er det ikke garantert at en bybane vil være den beste løsningen for Trondheim. Det er heller ikke gitt at det i det hele tatt lar seg bygge en bybane. Ulike løsninger har vært utredet, og det utredes ennå hva den beste løsningen for transport i Trondheim vil være i fremtiden. Det kan være selvkjørende busser, gondolbaner eller noe helt annet.

Det er heller ikke mange år siden det ble investert milliarder i kollektivtransporten i Trondheim. Disse pengene har gitt oss «superbussene», som nå, knappe fire år senere, ikke lenger er gode nok for Trondheim Arbeiderparti. Det paradoksale er jo at det var Arbeiderpartiet som styrte fylkeskommunen og kommunen da denne beslutningen ble tatt. Spørsmålet blir da om Trøndelag Arbeiderparti er enige med Trondheim Arbeiderparti, og i så tilfelle hva Trøndelag Arbeiderparti tenker om «superbussene» i dag.

Trondheim Arbeiderparti har styrt Trondheim i tjue år. Disse tjue årene har åpenbart gjort partiet styringstrøtte. Det vises tydelig gjennom slike utspill som dette. Slike forsøk på å komme med ny politikk, fra et parti som har blitt en forvalter fremfor en utvikler, forteller meg at vi trenger et nytt styre i Trondheim.

I Høyre ønsker vi ikke å prioritere urealistiske milliardprosjekter. For oss er prioriteringen mer effektiv drift av kollektivsatsingen i Trondheim, samt utbedring av veinettet så bussen kommer raskere, bedre og enklere fram.

Stem på forsvarlig pengebruk – stem Høyre.