Fra MDGs side er det veldig gledelig at debatten om bybane skyter fart, og at en bredere koalisjon av partier nå ønsker bybane. For å sikre en byutvikling som ikke bygger ned matjord og sprer byen utover, må vi gjøre det attraktivt å reise kollektivt. Skinnegående transport ligger i en egen liga med mulighet med plass til mange folk, hyppige avganger, økt komfort og mer forutsigbarhet. Trondheim er i brytningspunktet for å bli store nok til å satse på trikk og bybane. Slik kan vi gjøre det:

Sats på Gråkallbanen! Heldigvis er vi godt i gang. Bystyret og fylkestinget vedtok sist høst at vi skal bruke 560 millioner på å kjøpe inn nye trikker og ruste opp skinnene og infrastrukturen. Vi vedtok også at vi ønsker hyppige avganger hvert 10. minutt, og det krever at vi får inn midler til dette når vi nå forhandler byvekstavtalen med staten. Vi håper dermed at nedleggelsesspøkelset for Gråkallen en gang for alle kan begraves.

Start planlegginga! Vi må være ærlige på at å bygge bybane tar lang tid. I Bergen tok det mer enn 15 år før at første bybanestrekning kom på plass etter at man bestemte seg for å satse på bybane. At det tar lang tid, betyr bare at vi på sette i gang allerede nå.

Fortsett å satse på buss i mellomtida! Da kan vi gi folk et godt tilbud, mens vi venter på utbygginga og sikre gode vaner for reise. Vi ser at det er attraktivt å bo langs metrobusstraseer, men det vil være enda mer attraktivt å bo der det går en bane ofte som også vil være universelt utforma og dermed kan større deler av befolkninga bruke bybane, enten det er rullestol, barnevogn eller du er litt ustødig til beins.

Prioriter plass til kollektivtrafikk! Skal vi sikre at bybanen kommer seg raskt fram, må vi redusere biltrafikken. Vi kan ikke risikere at en så stor satsing skal ende opp med å stå i bilkø eller bli blokkert av feilparkerte biler. Arbeidet med å redusere biltrafikken må skje parallelt med at vi øker tilbudet til bussen og satser på gange og sykkel. I de nevnte byvekstavtalene ønsker bystyret og fylkestinget å satse mer enn 1,5 milliarder mer de neste 12 årene på økt tilbud og billigere kollektiv.

Billigere kollektiv! Trondheim ligger høyest av storbyene på pris på månedsbillett. Prisen må ned. MDG har nasjonalt foreslått at et månedskort skal koste 499 kr for å kunne reise kollektivt i hele landet. Da kan vi etablere flere gode kollektivvaner.

Fortsett med smart arealplanlegging! Nå snur vi om på byutviklinga, til å bygge boliger der det er enkelt å gå, sykle og reise kollektivt til jobb, skole, studier og daglige gjøremål. Dermed kan vi fortsette å redusere klimagassutslipp, få renere luft og unngå å bygge ned matjord og verdifull natur. Når bybanen er på plass, kan byen fortsette å utvikle seg i denne retningen og «låse» den smarte byutviklinga siden det er ganske vanskelig å flytte en bybane.

Det er mulig å få bybane i Trondheim, men da trenger vi modige politikere som tørr å starte!