Det var en glede å lese varaordfører Mona Berger og kommunalråd Ola Lund Renolens debattinnlegg om en tredje boligsektor som ble publisert 23.6. Det var litt som å lese Rødts arbeidsprogram, ja faktisk kunne deler av innlegget vært direkte sitat fra dette.

For boligpolitikk er noe vi har savna i Trondheim. Alt for lenge har boligbygginga vært utbyggerstyrt i stedet for innbyggerstyrt, og alt for lenge har prisene på både eie- og leiemarkedet (det kommunale inkludert) galoppert flere ganger fortere enn prisutviklinga forøvrig. Slik har bolig blitt en sterk drivkraft for økende forskjeller her i byen, både økonomisk og sosialt.

Men både Berger og Renolens partier har sittet i posisjon lenge nok til at de ikke er fritatt fra ansvar for dette fraværet av politisk styring over boligsektoren. Derfor er det desto mer gledelig at de nå er helt enige med Rødt.

Og det er helt supert at Boligstiftelsen i Trondheim kan bli et startskudd for en tredje boligsektor i Trondheim, som kan virke prisdempende og ikke minst være et tilbud til flere som ikke kan eller vil være med på den ukontrollerte priskarusellen boligmarkedet har blitt til. For bolig er først og fremst en menneskerett, og ikke et spekulasjonsobjekt.

Og det kommer mer: Etter sommerferien skal bystyret behandle Boligpolitisk plan, et dokument som har potensial til å endre boligpolitikken ytterligere. For bystyret har bl.a. vedtatt (etter et fellesforslag fra Rødt og SV) at kommunale utleieboliger ikke skal forbeholdes de aller mest vanskeligstilte, men være et tilbud til bredere grupper. Dette vedtaket er det på tide å følge opp.

Derfor blir debatten om boligpolitisk plan uhyre spennende. Jeg konstaterer at Rødt, MDG og SV ønsker å ttrekke i samme retning her. Til sammen er de tre partiene større enn Ap. Det betyr at det burde gå an å få til et aldri så lite paradigmeskifte i boligpolitikken. Rødt ønsker å etablere et kommunalt boligbyggelag, med formål om, for å sitere Berger og Renolen, å «tilby ikke-kommersielle utleieboliger».

I tillegg til dette hadde byen også trengt en prisregulert husbankfinansiert eiesektor, for ytterligere å dempe temperaturen i markedet. Det er det bare spekulantene som har noe å tape på.

Vi får se hvor langt vi kommer. Men i og med at vi ennå befinner oss på startstreken har jeg faktisk tro på at det går an å flytte seg framover.

Les også

En mulighet for tredje boligsektor i Trondheim