Club4-sjef Tom Ketil Krogstad ble i Trøndelag tingrett 3. juni i år dømt til fengsel i åtte måneder for brudd på straffelovens paragraf 315 – altså hallikvirksomhet.

I ettertid valgte han å anke dommen til Frostating lagmannsrett.

Nå er det klart at lagmannsretten har nektet å fremme anken fra Tom Ketil Krogstad. Det melder Adresseavisen.

Krogstads forsvarer Farhad Shæriæti opplyser til avisen at de anket saken videre til høyesterett 1. august.

Lagmannsretten avviser at det foreligger saksbehandlingsfeil. Dommerne mener også at tingrettens straffutmåling fremstår forsvarlig og at det er gitt en god og grundig begrunnelse for bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, skriver Adressa.