Mannen klaget derfor inn saken for Spesialenheten for politisaker, som nå har konkludert i saken.

Politiet har anledning, etter vegtrafikkloven, å stanse fører av kjøretøy for kontroll, samt å teste fører som er stoppet, for ruskjøring.

Det er ikke krav om mistanke om straffbart forhold for at politiet skal stanse vedkommende, men det holder ikke å vurdere fører eller passasjers hudfarge eller etnisitet som grunn nok til å stanse vedkommende. Dette vil kunne innebære ulovlig diskriminering.

Det er dette føreren har anmeldt politiet på bakgrunn av.

Spesialenheten har imidlertid ikke funnet grunn til iverksette etterforskning av denne saken, da de mener at det ikke er sannsynlig at tjenestepersonene stanset ham på grunn av hudfarge. Saken ble derfor henlagt uten etterforskning.