Det bekrefter Havet selv på sin Facebook-side.

– Etter en periode med stengte dører kan vi endelig åpne opp både inne- og uteservering med god kapasitet og ønske dere velkommen tilbake, skriver arenaen.

Fredag åpner de dørene igjen.

Manglende brannsikkerhet

Da Havet i april måtte stenge etter befaring av brannvesenet dreide hovedfunnene seg om manglende dokumentasjon knyttet til brannsikkerhet.

Det skal ha vært snakk om at konsertstedet ikke hadde dokumentert hvordan de kunne ha 1.200 mennesker på konsert. Videre var det plassert store mengder trepaller og annet brennbart materiale ved fasaden, noe som medfører en betydelig risiko for påsatt brann, ifølge rapporten.

Det har siden vært gjennomført flere befaringer, blant annet i slutten av juni da Trondheim kommune konkluderte med at det fortsatt forelå flere mangler. Blant annet var det da ikke montert opp brannalarmanlegg i to av lokalene.

Per Arne Hamre, ansvarlig arkitekt ved Agraff, sa da til Nidaros at mye var gjort i forkant av tilsynet, men at de ikke rakk å komme helt i mål.

Tok prøver av vannet

Nidaros omtalte mandag at prøver av badevannet ved Nyhavna har påvist høye forekomster av E. coli-bakterier de siste to ukene.

– Det er definitivt ikke anbefalt å bade når det er over grenseverdi. Det fraråder vi, sa Rune Berg til Nidaros da.

Han er rådgiver med Miljøenheten og følger opp analysene av badevannskvaliteten i kommunen.

Tirsdag tok de nye prøver av vannet. Denne gangen med et positivt resultat.

– Prøvene vi tok i går var veldig fine og godt innenfor kravene til god badevannskvalitet, sier Berg til Nidaros onsdag.

Samtidig påpeker han at det har vært en del problemer med Nyhavna, og at det vil bli fulgt opp med jevnlige prøver.

Miljøenheten er også i dialog med Bydrift for å sjekke om problemet kan skyldes et tilsig av kloakk fra bekkene i nærområdet.