Vegtrafikksentralen melder om en bilstans på E6 i høyre felt i nordgående retning, ved avkjøringsrampen nær Hårstadkrysset.

Hastigheten er satt ned på stedet.

– Trafikken glir fint forbi, men bilen kan komme litt brått på dersom man ikke er oppmerksom og ikke overholder fartsgrensen, sier trafikkoperatør Eirik Meyer Jensen i VTS til Nidaros.

Klokken 12.19 melder Vegtrafikksentralen på Twitter at bilberger er på plass og fem minutter senere er veien åpnet for fri ferdesel.