Kommunedirektør Morten Wolden presenterte fredag et forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2022 til 2025. Kort fortalt, blir en rekke parkeringsplasser fjernet – og de resterende vil bli 30 prosent dyrere. Det er ikke akkurat uproblematisk.

I Fjordgata forsvinner det nå 60 parkeringsplasser. Inn kommer ny sykkelvei. Ikke alle applauderer byttehandelen. Utbyggingen skulle egentlig skje i vår og sommer, men ble utsatt, da næringslivet fryktet konsekvensene arbeidet i gata ville gi i turistsesongen, samtidig som de var hardt rammet av pandemien.

Sykkelveien ble det enighet om å flytte dit, først etter at man hadde gitt opp å legge den i Olav Tryggvasons gate, blant annet som følge av reaksjoner fra næringslivet. Nå har Fjordgata fått «Svarte-Per».

Selvsagt fikk man ytterligere diskusjonsrunder om sykkelfeltene skulle være på hver side av veibanen eller langs bryggerekka. Uansett, den nylige vedtatte gatebruksplanen for Midtbyen legger opp til sykkelvei i Fjordgata.

Jeg er gammel nok til å ha kunnet overvære diskusjoner om hvorvidt man skulle legge motorvei gjennom Bakklandet. Nå var det kanskje ikke sånt som opptok en tiåring mest, men i voksen alder er jeg i alle fall veldig glad for at det aldri materialiserte seg. Motorvei-ideen har også blitt stående som den verst tenkelige byplanleggingen i Trondheim.

Som følge av den åpenbart kloke beslutningen, har Bakklandet også blitt en yrende oase i byen, med kafeer og restauranter på hvert et gatehjørne. Det er kort og greit et område både lokalbefolkningen og turister flokker til. Mye av suksessen ligger nettopp i bilfriheten der.

I en annen by jeg har bodd, Tromsø, gikk også diskusjonen høyt da man ville gjøre det bilfritt i mesteparten av byens hovedgate, Storgata. Resultatet ble det samme – området er også blitt kjempepopulært – dominert av uteliv og turister.

Det er kjapt å derifra konkludere med at det her bare er å gjøre det bilfritt overalt, så er man garantert suksess. Riktig enkelt er det imidlertid ikke.

Gatas natur er nemlig essensielt å ta med i betraktningen. I sentrumsgater som hovedsakelig består av kafeer, er nok konklusjonen riktig. Nordre gate har ikke akkurat lidd av at man ikke har kunnet kjøre eller parkere der. Den er og blir Trondheims pulserende hjerte, som den også var da jeg studerte i Trondheim – en gang på 1800-tallet. Vel, nesten.

I Fjordgata er ikke bildet fullt så entydig. Selvsagt finnes det barer og restauranter også her, men det er kanskje viktig å notere seg én vesensforskjell, sammenlignet med Nordre.

I årtier har man drevet med møbelsalg og antikvitetsbutikker i Fjordgata. Her er også interiørbutikker og sjapper som selger utstyr til båtfolk.

Kort fortalt, er det meste av næringsvirksomheten i området av den art at man er avhengig av parkering, for å tiltrekke seg kunder. Når så mesteparten av parkeringsplassene i gata forsvinner, vil disse lide enormt. Dette er ikke noen tendensiøs spådom – det er ren logikk. Som et forvarsel, forsvant Badebutikken i sommer, etter 35 år i Fjordgata. Årsaken gjetter du deg kanskje til.

Skal man kjøpe en påhengsmotor på Industri & Marine-Diesel, er man simpelthen avhengig av å ha noe å frakte den hjem med. Dette er ikke tenkt bekymring à la den Christian Tybring-Gjeddes i sin tid hadde, for at det ikke gikk an å frakte en vase på sykkel.

Nå mumles det om et parkeringshus, og bra er det, for hvis det ikke finnes løsning for hvordan båtfolket skal få hentet varene, er bedriften rett og slett dødsdømt.

Dersom tanken med parkeringstiltaket var at man skulle få disse butikkene til å blomstre, bommer man noe hinsides. Fjerning av parkeringsplassene kan rett og slett føre til at alle de nevnte bedriftene gradvis vil forsvinne.

Og det må være lov til å hevde at dette ville vært alvorlig trist for byen, uten at man automatisk slås i hartkorn med klimafornektere eller andre som vier livet sitt til å motarbeide at miljøet skal bli bedre.

Spørsmålet blir snarere om man fortsatt vil ha sykkelsti i Fjordgata, hvis det samtidig betyr at mesteparten av stolte, årelange forretningstradisjoner går dukken?