Stavsjøfjelltunnelen på strekningen mellom Trondheim og Stjørdal er onsdag er stengt som følge av et ras på nordsiden av tunnelen. Ifølge politiet skal en bil være tatt av raset.

Vaktleder Stig Lunde ved 110-sentralen i Midt-Norge bekreftet overfor Nidaros at én person satt fast i bilen. Det ble satt i gang en storstilt redningsaksjon for å grave ut bilen fra jordmassene, og klokken 14.50 kunne politiet bekrefte at personen var frigjort.

Innsatsleder Eivind Torsvik bekrefter i 15-tiden at det er en mann som er reddet ut og fløyet til sykehuset. Han beskriver redningsarbeidet, utført av brannvesenet og helsepersonell, som krevende.

– De har jobbet ganske iherdig for å få ut denne personen, samtidig som vi har måttet ta hensyn til deres sikkerhet på stedet, sier han.

Han opplyser at politiet antar at raset kan ha skjedd i forbindelse med veiarbeidet på stedet, og forteller at politiet har en formening om at den sjåføren som ble tatt av raset, jobbet i området.

Klokka 18.14 opplyses det at E6 blir stengt til utpå dagen torsdag 5. mai grunnet raset ved Stavsjøfjelltunnelen - muligens lenger.

Ny vurdering gjøres i morgen formiddag. Ryddearbeid er igangsatt og følges tett av geolog. Påregn ekstra kjøretid på strekningen Trondheim-Stjørdal, skriver politiet.

Like før 17.00 opplyser operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund til Nidaros at geologer og veieier arbeider på stedet.

Opptatt av mannens psykiske helse

Mannen har blitt tatt av raset mens han var i bil, og så ble han hentet ut og flydd til sykehus i helikopter etter å ha vært innestengt i bilen i halvannen time.

– Han var oppegående og tilregnelig. Jeg forstår at helsa hans er relativt god, men nå må vi la sykehuset gjøre jobben sin, sier kommunikasjonsrådgiver Sondre Lyngholm hos entreprenøren Acciona.

Lyngholm forteller at personen som ble tatt av raset var ansatt hos deres underentreprenør.

– Vi er nå spesielt opptatt av hans psykiske helse nå i etterkant. Det vil vi følge opp. Det er noe vi har fokus på, og det er viktig at de får god oppfølging, sier Lyngholm.

Acciona fungerer onsdag ettermiddag som støtteapparat til nødetatene som leder arbeidet på skadestedet.

– I og med at geoteknikerne har sagt ok til at de evakuerte kan få komme hjem igjen, kan vi etter hvert begynne opprydninga og få veien i drift igjen, sier Lyngholm.

Uvisst skadeomfang

Operasjonsleder Anne Birgitte Arras i Trøndelag politidistrikt opplyser til Nidaros i 14:45-tiden at mannen var våken og bevisst da han ble hentet ut av bilen. Ifølge Eivind Torsvik fremsto mannen som skadet, men skadeomfang er uvisst.

Mannen skal ha blitt fraktet til sykehus i luftambulanse.

Ifølge politiet er det ingenting som tilsier at flere biler kan være tatt av raset.

– Det er folk som har sett raset når det har gått, og ut i fra opplysninger fra dem, har vi ingen grunn til å tro at det er flere i raset, sier innsatsleder Eivind Torsvik.

Se hele intervjuet med innsatslederen her:

Innsatsleder Eivind Torsvik forteller om situasjonen.

Jobber med ny E6

Det foregår anleggsarbeid på strekningen i forbindelse med ny E6 i regi av Nye Veier. Kommunikasjonssjef Linn Herredsvela forteller til Nidaros at de har satt krisestab i forbindelse med raset.

Stavsjøfjelltunnelen var onsdag formiddag stengt i forbindelse med sprengning rundt klokken halv ti. Raset skjedde i en periode hvor E6 var åpen for trafikk, mellom klokka 10.30 og 13.30.

Det ble også gjennomført sprengningsarbeid ved Nortura klokken 13.15. Politiet ble varslet via AMK klokken 13.06.

Kommunikasjonssjef Herredsvela sier følgende til politiets antakelse om at raset kan ha skjedd i forbindelse med veiarbeidet, og at sjåføren som ble tatt av raset, jobbet i området:

– Dette kjenner jeg ikke til, sier hun klokka 15:34.

Hun sier det er for tidlig å si noe om årsakssammenhengen, men opplyser at man nå har fått inn geotekniker som bistår med arbeid på stedet.

Geologer på plass

På stedet opplyser innsatsleder Eivind Torsvik i 15-tiden at det er geologer på plass på stedet.

– De tar vurderinger på om det er fare for ytterligere ras. Ut fra den vurderingen blir det iverksatt rydding om det ikke er fare for nye ras, sier han, som foreløpig ikke kan svare på hvor lenge veien vil være stengt, men at det i hvert fall vil være snakk om timer.

Ifølge veitrafikksentralen kan man forvente at veien vil være stengt lenge.

Til VG sier trafikkoperatør Frank Nilsen i Vegtrafikksentralen at det er det er en god del masser som har rast ut og at det vil ta dager å få åpnet igjen.

Trafikkoperatør Erling Drangsholt opplyste til Nidaros i 13:30-tiden at omkjøringsvei vil være gamle E6, Fylkesvei 950, mellom Hommelvik og Storsand.

Evakuerte stort område

Det ble igangsatt evakuering i området – blant annet Hommelvik skole og flere boliger ned mot Hommelvik sentrum.

Politiet evakuerte hele området langs elva Humla og nedover mot tettstedet Hommelvik.

Klokken 16.18 melder politiet i Trøndelag at de evakuerte får komme hjem igjen.

Da Nidaros snakket med Malvik-ordfører Trond Hoseth i 15:15-tiden, opplyste han om at rundt 100 boliger er evakuert.

Var redd for nye ras

Operasjonsleder Anne Birgitte Arras opplyste til Nidaros klokka 14:45 at det fortsatt er rasfare på stedet og at det derfor pågår evakuering både på nord- og sørsiden.

Rasfaren gjør også at redningsmannskapet på stedet må opptre ekstra forsiktig.

– Vi må være forsiktige med å sende inn flere redningspersoner enn nødvendig, sier operasjonslederen.

For å best sikre seg har politiet jevn kontakt med andre etater, samtidig som det blant annet brukes drone for å evaluere rasfaren.

– Også må vi bare holde øynene åpne og sikre områdene rundt, sier Arras.

Vet dere hva som kan ha utløst raset?

– Nå er det redningsarbeidet og sikringen av stedet som har hatt førsteprioritet. Så får videre etterforskning vise hva årsaken er, sier hun.

Hvordan vil dere etterforske hendelsen?

– Først må vi få kontroll og sikre rasstedet. Deretter kan vi begynne etterforskningen, vi vil innhente opplysninger og gjennomføre avhør av mulige vitner, sier hun.