Gå til sidens hovedinnhold

Ber bystyret si ja til ny E6

Når bystyret får planen om ny E6 mellom Ranheim og Værnes på bordet, er det med areal- og samferdselskomiteens anbefaling.

3. september skal reguleringsplan for ny E6 opp til endelig politisk behandling i Trondheim. Før sommeren anbefalte kommunedirektøren politikerne om å si nei til planen, men areal- og samferdselskomiteen vedtok i sitt møte onsdag å si ja til planene, ifølge Adressa, som omtalte saken først.

Flertall for E6-plan

Vedtaket kom etter forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet, men med fire merknader fra Arbeiderpartiet:

  1. Utbygging av Ranheim - Værnes må gjennomføres med statlig fullfinansiering, og med så lav bompengeandel som mulig for vegstrekningene. Det forutsettes at utbyggingen ikke går på bekostning av baneutbygning mellom Trondheim – Stjørdal, med dobbeltspor og elektrifisering. Når nedbetaling av E6 øst er avsluttet, forutsettes det at bomsystemet overføres Miljøpakkens formål og avgiftsstruktur.
  2. Det er beklagelig at større statlige veiutbygginger som påvirker kommunens mål om å nå 0 vekstmålet ikke er en del av Byvekstavtalen. Bystyret understreker at en utvidelse av E6 østover ikke endrer nullvekstmålet, og at økt veikapasitet kan bety behov for nye avbøtende tiltak som sikrer at vekst i personbiltrafikken ikke går på bekostning av fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Staten må bære hovedansvaret for kostnader knyttet til dette.
  3. I forbindelse med anleggsperioden vil mye av trafikken gå via Malvikvegen, kollektivtilbudet mellom Stjørdal og Trondheim må styrkes for å få lavest mulig belastning for innbyggerne langsmed Malvikvegen. ATB, miljøpakken og Nye veier må finne løsninger og finansiering for et økt kollektivtilbud i anleggsperioden.
  4. Det er beklagelig at dagens regjering velger å bruke 25 milliarder på veiutbygging i regionen mens satsingen på jernbane blir nedprioritert. Dette gjør det svært krevende og nå våre klimamål både lokalt og nasjonalt.

Les også

I et brev til politikerne om gigantutbyggingen gikk Nye Veier til angrep. Nå er det strid om påstanden.

Malvik og Stjørdal har sagt ja

MDGs forslag om å avvise forslaget til detaljregulering ble nedstemt.

Nye Veier As og spanske Acciona Construcciòn S.A. skal bygge veien, som bare trenger trondheimspolitikernes ja. I Malvik og Stjørdal har de allerede sagt ja til reguleringsplanene.

Kontraktssummen for byggefasen er cirka 4,3 milliarder kroner før moms, og inkludert en vedlikeholdsgaranti.

Les også

Overveldende flertall for ny E6

Kommentarer til denne saken