Trondheim kommune kommer nå med begrensninger på besøk på sykehjem i Trondheim, opplyser de i en pressemelding:

Dette er de nye reglene:

  • Besøk begrenses til de nærmeste pårørende, 2-3 navngitte personer som er de samme over tid
  • Økt avstand til 2 meter ved alle besøk. Besøk bør fortrinnsvis skje på besøksrom for å sikre tilstrekkelig avstand. Dersom beboerrom er stort nok til å holde 2 meter avstand og besøk på rom vurderes å være den beste løsningen for pasienten, kan besøk gjennomføres der.
  • Besøkende har fortsatt ikke adgang til fellesarealer og skal benytte munnbind dersom gjennomgang er nødvendig
  • Besøk utenfor sykehjemmet frarådes
  • Dersom besøk utenfor sykehjemmet likevel må gjøres, skal pårørende testes for covid-19 innen 48 timer av hjemmebesøket og benytte munnbind i situasjoner der man ikke kan holde minst én meter avstand. Følgende anbefales da ved retur:
  1. beboer bes holde seg på rommet og unngå fellesaktiviteter i første 10 dager etter retur
  2. dersom punktet over ikke er mulig anbefales testing på dag 3 og 7 etter retur

For beboere i livets sluttfase gjelder egne regler

Alle besøk skal fortsatt skje etter forhåndsavtale. Alle besøkende skal kartlegges i forkant i forhold til symptomer som kan skyldes covid-19 eller smitterisiko grunnet kontakt med syk person eller utenlandsreise.

Sykehjemmene står overfor krevende oppgaver i de nærmeste ukene da smittesituasjonen nå krever strenge smitteverntiltak og oppfølging ved hvert enkelt besøk, skriver kommunen i pressemeldingen. Samtidig skal vaksinering mot covid-19 gjennomføres.

Trondheim kommune oppfordrer derfor alle besøkende til å sette seg godt inn i besøksreglene på forhånd og følge disse strengt. De ber også om at pårørende, i de tilfellene det er mulig, utsetter sine besøk eller reduserer frekvensen.