(Trønderdebatt)

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og Martin Henriksen etterlyser klare svar når det gjelder de nye redningshelikoptrene og landing ved sykehus. Det skal de få.

Slik Kjerkol og Henriksen fremstiller det, kan det høres ut som at det ikke er sikkert at det kommer til å lande redningshelikoptre ved norske sykehus. Det er feil. Vi får verdens beste redningshelikoptre som kommer til å redde flere liv.

Sykehus som i dag kan ta imot redningshelikoptre, skal også kunne gjøre det i framtiden.

I motsetning til hva Kjerkol og Henriksen skriver, så har behovet for nye landingsplasser hele tiden vært en del av prosjektet, som tross alt ble satt i gang av den rødgrønne regjeringen.

Les også

Bedre beredskap, takk 

Men det har vært behov for å bygge opp erfaring og å teste med de nye redningshelikoptrene for å få frem de konkrete konsekvensene ved den enkelte landingsplass. Dette kunne ikke gjøres før helikoptrene var fysisk tilgjengelige, og helikoptrene ble først faset inn i år. Arbeidet er nå i gang.

De nye helikoptrene har veier mer og gir mer rotorvind enn de gamle helikoptrene. Det gjør det nødvendig å tilpasse landingsplasser ved enkelte norske sykehus.

Det har aldri vært meningen at de nye SAR Queen-helikoptrene skal lande på alle landets sykehus. Det gjør heller ikke Sea King i dag. Det er også verdt å merke seg at vanlige ambulansehelikoptre lander om lag åtte ganger så ofte som redningshelikoptrene ved norske sykehus.

Redningshelikoptrene lander ved de fleste av landets akuttsykesykehus, men det er kun et mindre antall som har landingsplasser tilpasset redningshelikopter. I mange tilfeller benyttes parkeringsplasser, idrettsbaner eller flyplasser i nærheten. Disse landingsplassene er en del av det pågående arbeidet for å finne en varig løsning for redningshelikoptrene.

Landingsplasser tilknyttet til sykehus er en av mange faktorer i en ellers svært omfattende helikopteranskaffelse. Redningshelikoptrene skal transportere pasienter til og fra sykehus, men det er selvfølgelig viktig at de fungerer godt på en lang rekke andre felter også..

SAR Queen har toppmoderne utstyr som gjør at det kan fly direkte til målet i stedet for å fly rundt kysten eller følge daler og fjorder. Kombinasjonen av høyere hastighet og muligheten til å fly i rett linje betyr store tidsbesparelser både til en nødstedt og fra en havarist eller nødstedt til sykehus.

Nå er det et spørsmål om hvilke tilpasninger som må gjøres for å få det til. Dette er så langt løst på ulike måter ved flere av landets sykehus, og vi skal fortsatt jobbe med dette. Vi skal også komme frem til en løsning for Namsos.

Vi får nå erstattet de gamle helikoptrene med nye og mye bedre helikoptre. Straks disse tilpasningene er på plass, vil det være et vesentlig løft for vår nasjonale redningstjeneste

SAR Queen vil bidra til raskere og bedre pasienttransport under nærmest alle slags værforhold. Når det er gjennomført, vil norsk beredskap være vesentlig forbedret, slik at flere vil reddes.