Trondheims myndigheter ønsker å fornye veiene på Bakklandet. Som klart uttrykt av Velforeningen og arkitekt Wiig er det en forandring som ansees uønsket av mange

Selv har jeg ingen tilknytning til Bakklandet utover at jeg har gått, syklet og til og med jogget der i mange år. Aldri har det slått meg at det var grunnlag for et nytt veidekke.

Som det heter i England: «Ikke reparer det som ikke er gått i stykker».

Gatene på Bakklandet fungerer utmerket og passer veldig godt inn i miljøet. De trenger i høyden til noe vedlikehold. Det er underlig at man finner på et slikt tiltak i en by som i høyeste grad trenger til fornyelse og vedlikehold av det øvrige veinettet. Mange steder er det direkte farlig for fotgjengere og trafikanter. Allikevel foretrekker man altså å bruke midlene til å forandre noe som fungerer meget tilfredsstillende og er en vesentlig del av byens identitet.

Enda en gang er det grunnlag for å redde Bakklandet fra byens myndigheter.