Det er åpnet konkurs i boet til Melhus Bakeri Il As. Tirsdag ble konkursåpningen behandlet i Trøndelag tingrett, og ut av kjennelsen går det fram at selskapet hadde for høy gjeld, og at det er styret som har besluttet oppbudet.

Gjelden skal være på 2,6 millioner kroner, mens selskapets aktiva skal ha en verdi på 550.000 kroner.

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller,» heter det i kjennelsen.

I følge kjennelsen skal selskapet ha 24 ansatte.

Det har ikke lyktes Nidaros/NT24 å komme i kontakt med styreleder Lars Ulseth i Melhus bakeri.

Melhus bakeri har vært i drift siden 1914, og har avdelinger på Valentinlyst og Sandmoen i tillegg til Melhustorget.

Regnskapet for 2020, som er siste regnskap offentliggjort, viser et negativt resultat før skatt på 849.000 kroner. Året før, i 2019, var resultatet før skatt på -1,616 millioner kroner.