Etter at formannskapet i juni i fjor vedtok å avvikle Buran helse- og velferdssenter og flytte beboere og ansatte inn i Klæbu helse- og velferdssenter, har flere ansatte på Buran valgt å si opp sine stillinger, skriver Adresseavisen torsdag kveld. Syv ansatte skal ha sagt opp kun den siste måneden.

Enhetsleder ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, Marit Langli, skriver til Adressa at de har en utfordrende bemanningssituasjon og at de er avhengige av fagarbeidere i faste stillinger for å kunne drifte forsvarlig.

– Nå har vi utfordringer med å sikre forsvarlig bemanning til å kunne drive enheten frem til september. Derfor overfører vi beboere og ansatte til E. C. Dahls sykehjem hvor vi har kapasitet til å utvide, sier Siri Ekle Skaanes, kommunalsjef for helse- og velferdssentre i Trondheim til avisen.

Nå vil kommunen avvikle Buran helse- og velferdssenter tre måneder tidligere enn planlagt, 1. juni i år.