Jørn Normann Pedersen

Åtte kommuner skal ha stått uten lege på nødnett. Så ble det ikke åpnet tilsyn.

Nå tas det grep etter omfattende bekymringsmelding. Over mange år har bunken med tilsynssaker mot fastlegen vokst.
Publisert