Åtte av ti studenter synes livet har blitt vanskeligere: – Viktig å ikke la situasjonen ta helt overhånd

Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som Samskipnaden i Trondheim har utført, der 3.300 studenter har svart