– Vi er glade for å ha fått på plass denne billettløsning som gjør det enda enklere å reise kollektivt til handel og fritidsaktiviteter, sier Grethe Opsal, direktør for marked og kommunikasjon i AtB i en pressemelding.

Fra mandag vil gyldigheten på enkeltbilletter dobles fra nåværende 90 minutter til tre timer.

Dette vil gjelde i sone A på alle hverdager etter klokken 18, i tillegg til hele dagen lørdag, søndag og helligdager.

AtB påpeker at billetten må være gyldig når passasjeren går om bord bussen, men at det ikke gjør noe om gyldighetstiden går ut i løpet av turen.

Den nye løsningen finansieres av bompengeforliket som Miljøpakken har inngått med staten, hvor 500 millioner kroner skal fordeles til et billigere kollektivtilbud over en periode på ti år, fram til 2030.

Billettsone A omfatter kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus og deler av Skaun.