Gå til sidens hovedinnhold

Arroganse fra hvem sa du, Borten Moe?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Ola Borten Moe hevder at E6-stansen speiler en tiltakende arroganse og overkjøring av lokalpolitikere. Dette er snudd på hodet, da det er Nye Veier og kommunepolitikere som Borten Moe som står for den virkelige arrogante overkjøringa.

Befolkninga i bygd og by i Trøndelag roper nå varsko om Nye Veiers bulldosering av matjord, natur, gårdstun og bomiljø. I Rennebu trues inngrepsfrie naturområder og viktige kulturlandskap til store protester. I Levanger og Malvik trues landets beste matjord, til tross for at veien i dag ville vært god nok med noen utbedringer. På Hovin trues gårdsbruk og lokalsamfunn av Nye Veiers totale mangel på respekt for alt som kommer i veien for deres planer om en firefelts motorvei med 110 km/t fartsgrense.

I Trondheim velger kommunepolitikerne å se bort fra hensynet til folkehelse, klima og nullvekstmål og stemmer for en reguleringsplan som kommunedirektøren mente vil gå på tvers av disse hensynene.Tilsynelatende har Senterpartiets førstekandidat Ola Borten Moe forstått dette når han skriver at «for lenge har de sluppet unna med å overkjøre mindre kommuner, hovedsakelig i distriktene». Men det er ikke Nye Veier han snakker om her. Tvert imot er det Statsforvalteren som får unngjelde for å ha opphevet det lovstridige bystyrevedtaket.

Det er en nærmest parodisk vinkling Senterpartiets førstekandidat Ola Borten Moe velger når han i fullt alvor hevder «E6-stansen speiler en tiltakende arroganse fra byråkratiet ovenfor folkevalgte organ som det skriker etter å bli ryddet opp i». Intet mindre faktisk. Her har Borten Moe og resten av bystyreflertallet stemt mot kommunedirektørens innstilling, uten å begrunne hvorfor. Da er det faktisk statsforvalterens plikt å peke på dette.

Borten Moe gjør et poeng av at statsforvalteren er tidligere høyrepolitiker, men han vet selvfølgelig at det ikke er Frank Jensen som person som har fattet vedtaket. Og om så var tilfelle var det nok motsatt vei han ville ha påvirket. Ved tidligere anledninger har man overstyrt anbefalinger fra fagavdelinga på miljø og gitt tillatelser til motorveiutbygginga. Dette var grunnen til at det ble oppnevnt Settefylkesmann (som var navnet da) i en dispensasjonssak om utfylling i Stjørdal. En dispensasjon som av Settefylkesmannen i Møre og Romsdal for øvrig ble kjent ulovlig etter at Erna Solberg hadde tatt det første spadetaket og arbeidene for lengst var i gang.

Borten Moe prøver å framstille denne saken som om det er den lille kommunes kamp for lokalt selvstyre mot det store stygge statlige byråkratiet. Historieskrivinga står til stryk. For hvilket kjør ble det ikke mot kommunepolitikerne i Malvik, inkludert fra Borten Moes eget parti, da de vurderte å si nei til vandalisering av matjord i bytte mot enda mer asfalt? Jo da var det trusler om at veimilliardene ville gå til andre fylker og at man ikke ville gjøre noen oppgraderinger på vegen. I Levanger ønsker ikke lokalpolitikerne 110 km/t over matjorda på Skogn, men på et folkemøte i regi av Vegvesenet fikk man beskjed om at det kun var trasévalget man skulle ta stilling til.

Vil Ola Borten Moe stå på Levangers side når Nye Veier starter sitt samme råkjør her, eller vil han også her lytte mer til asfaltlobbyen enn til bøndene?Borten Moe er ikke alene om å ta for gitt at det må bli nye 4-felts E6. Da jeg fremmet en interpellasjon i Fylkestinget om å stanse 4-felts E6 gjennom Trøndelag var det lite støtte å få fra så vel Arbeiderpartiet som Senterpartiet. Fremskrittspartiets Terje Settenøy kunne fra talerstolen proklamere at han ikke kom til å pensjonere seg før det var firefelts hele veien fra Trondheim til Steinkjer. Senterpartiet sa riktignok at man ville unngå å bygge ned matjord og Fremskrittspartiet sa man ville unngå bompenger. Begge deler er som å tro på at en viss mann med skjegg kommer ned pipa hver jul. Å bygge en firefelts veg gjennom fylket vil uunngåelig føre til nedbygging av store mengder matjord.

Og en vei av slike dimensjoner vil føre til en utålelig stor bompengebelastning for bilistene, uansett hvor mye Settenøy og resten av FrPs fylkestingsruppe stemmer symbolsk mot i protest.Folk har sett seg lei på at Nye Veier trumfer alle andre interesser i sin iver etter å bygge en vei vi ikke trenger.

Det er dette som er den virkelige overkjøringa, og det er fint at Ola Borten Moe klargjør hvor Senterpartiet står i denne saken før valget. Vinden er i ferd med å snu i motorveisaken, som i vindkraftsaken og vi kan forvente oss bompengeopprør så vel som bondeopprør. Så er det bare å håpe at Senterpartiet snur kappa litt raskere denne gangen.

Kommentarer til denne saken