Støre-regjeringen har, sammen med SV, sagt at de vil utrede, og i verste fall vedta sammen med Rødt, det å tidsavgrense tilskudd til private barnehager. Dette kan sette arbeidsplassene til over 46.000 ansatte i private barnehager i fare.

Hvorfor skal fagfolk som er utdannet på samme sted blir behandlet ulikt etterpå, avhengig av om arbeidsgiveren er i privat eller offentlig sektor? Hvis du er ansatt i privat barnehage så vil nå Ap at barnehagen må bevise at de ansatte er like flinke etter fem år.

Er det slik for eksempel for en lege som har privat praksis sammenlignet med en lege som er ansatt på et offentlig eid sykehus? Nei. Dette er urettferdig behandling av barnehageansatte i privat sektor.

Tidsavgrenset tilskudd betyr at barnehagene blir godkjent for en tidsavgrenset periode. Det kan være snakk om en godkjenningsperiode på fem års intervaller. Hvis noe slikt blir vedtatt, vil i tillegg over 130.000 barn og deres familier gå en uviss fremtid i møte. Vil barnetilbudet blir opprettholdt? Et slikt vedtak vil være en stor trussel mot kvaliteten i, og utviklingen av, private barnehager. Det vil svekke private barnehagers evne til å tiltrekke seg, og holde på dyktige medarbeider.

På bakgrunn av dette er vi sterkt kritiske til å tidsavgrense tilskuddet til private barnehager.

Til tross for at Kunnskapsdepartementet utredet dette forslaget i 2019, hvor de konkluderte med at ulempen ved en slik regulering var større enn eventuelle fordeler, ønsker fortsatt Arbeiderpartiet å jobbe videre med forslaget i regjering. Dette er urovekkende.

Høyre vil være en garantist for at arbeidstakere skal ha trygge, forutsigbare arbeidsplasser, og at barn og foreldre skal ha et trygt, godt og stabilt barnehagetilbud. Vi vil fortsette med å jobbe for å styrke barnehagesektoren i sin helhet. Vi ønsker god pedagogisk kvalitet og likebehandling for ansatte og barna uavhengig av om de jobber eller har plass i en privat eller kommunal barnehage!