Åpner tilsyn i ny barnehage etter bekymringsmeldinger fra foreldre

Trondheim kommune åpner tilsyn i Tanem barnehage.